Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst


Huibert Holsteijn [KRL-170]

Commis commandeur de surveillance, zoon van Claas Holsteijn en Duifje Krab, geboren 13-3-1773 Hoorn en doopsgezind aangenomen 23-3-1794 Hoorn, overleden 26-4-1849 Harderwijk [79]

Ondertrouw 4-5, trouwt 22-5-1794 Hierden Evertje Buitenhuijs [KRL-171], dochter van Zeger Buitenhuijs - gemeenteontvanger en Gerritje Karssen, gedoopt 24-11-1767 Harderwijk, overleden 9-12-1855 Harderwijk [193]

Kinderen:

 1. Duijfje Holsteijn [KRL-85], geboren 28-4-1795 Hoorn en gedoopt 27-8-1801 Harderwijk, overleden 26-9-1871 Harderwijk [169]
 2. Gerritje Holsteijn, geboren 18-4-1797 Hoorn en gedoopt 1-5-1800 Harderwijk, overleden 10-5-1800 Harderwijk
 3. Geertruida Wilhelmina Petronella Holsteijn, geboren 12-11-1799 en gedoopt 26-12-1799 Harderwijk, overleden 24-1-1880 Harderwijk [10]
 4. Johanna Engelina Maria Holsteijn, geboren 12-11-1799 en gedoopt 26-12-1799 Harderwijk, overleden 27-12-1799 Harderwijk
 5. Wilhelmina Geertruida Petronella Holsteijn, geboren 1800 Harderwijk
 6. Gerritjen Holsteijn, geboren 8-8-1801 en gedoopt 27-8 Harderwijk, overleden 28-3-1892 Harderwijk [83]
 7. Johanna Everarda Holsteijn, geboren 16-1-1803 en gedoopt 6-2 Harderwijk, overleden 4-7-1804 Harderwijk
 8. Klaas Holsteijn, geboren 17-5-1805 en gedoopt 6-6 Harderwijk, overleden 13-5-1891 Harderwijk [87]
 9. Maria Holsteijn, geboren 2-5-1807 en gedoopt 21-5 Harderwijk, overleden 17-7-1873 Harderwijk [70]
 10. Huiberta Everdina Holsteijn, geboren 15-11-1809 en gedoopt 7-1-1810 Harderwijk, overleden 26-10-1875 Putten [74]
 11. Hendrika Anna Holsteijn, geboren 25-4-1814 22:00 Nijkerk [71], overleden 13-4-1888 Harderwijk [54]

Bronnen:

GvR Opmerking:
Dochter Huiberta Everdina komt tweemaal voor in de volkstelling van 1830, éénmaal is ze 19 jaar en éénmaal is ze 15 jaar, de rest is identiek. We nemen aan dat het om dezelfde dochter gaat.
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holsteijn;Huibert;202;Donkerstraat;1;56;M;Hoorn;G;D;
Registre civique 1811 Harderwijk:
Holstein;Huybert;commis commandeur de surveillance;1774-03-13
NHLHoorn56:
Naam Lijst van de thans in leven zijnde Leden der vereenigde Friesse en Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Hoorn met derzelver Afkomelingen in zooverre deselve niet tot eenige andere Gemeente zijn overgegaan mitsgaders hunne Afkomst, de Tijd en plaats van hunne geboorte &c aanvang nemende Anno 1792 - Huibert Holsteijn - Vader: Klaas Holsteijn geboren te Hoorn - Moeder: Duijfje Krab geboren te Hoorn - geboren 13 maart 1773 te Hoorn - Lidmaat 23 maart 1794
GADH831-179-6:
1767 Novemb 24 - Evertje - Dochter van Zeger Buijtenhuijs & Gerritje Karssen
Volkstelling Harderwijk 1830:
Buijtenhuijs;Evertje;202;Donkerstraat;1;62;V;Harderwijk;G;P;
GATH836-18-7:
1794 4 Meij - Huijbert Holsteijn te Hoorn en Evertjen Buijtenhuijs te Harderwijk, op attest van Hoorn den 22 attest gegeven om te Hierden te trouwen
GADH832-51-1:
1801 - 28-4-1795 te Hoorn, ged alhier den 27 Aug 1801 - Duifje - dochter van Huibert Holstein en Evertjen Buitenhuis
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holsteijn;Duifje;418;Hondegatstraat;2;35;V;Hoorn;G;P;
NHLHoorn56:
V Huibert Holstein geb Hoorn - M Evertje Buitenhuis geb Harderwijk - Geboren 28 April 1795 Hoorn - Gedoopt Geref. Kerk. te Harderwijk
CFS:
Duifje is in 1822 dienstmeid, 1838 winkelierster, 1855 herbergierster
GADH832-28-8:
1797 18 April - 18 Maij - Gerritje - dochter van Huijbert Holstein en Evertje Buijtenhuis
GABH838.6-93-11:
1799 Decemb: 27 - Een kind van H: Holstien bij ingelegt f 3-0
NHLHoorn56:
V Huibert Holstein geb Hoorn - M Evertje Buitenhuis geb Harderwijk - D Gerritje Holstein - Geboren 18 April 1797 Hoorn - gedoopt bij de gereformeerden 1 maij 1800
GADH832-41-10:
1799 12 Nov: - 5 Decemb - Johanna Engelina Maria en Geertruida Willemina Petronella, tweelingen, en dochters van Huibert Holstein en Evertjen Buitenhuis
Volkstelling 1830 Harderwijk:
Holsteijn;Wilhelmina Geertr.Petern.;202; Donkerstraat;1;30;V;Harderwijk;O;P;
NHLHoorn56:
Geboren 12-11-1799 Harderwijk en gedoopt bij de Geref 26 Xber 1799
GABH838.6-97-6:
Meij 1800 - 10 - Een Kind van H: Holstin bijgezet beneden in de kerk
NHLHoorn56:
Johanna:
Geboren 12-11-1799 Harderwijk en gedoopt bij de Geref 26 Xber 1799
GADH832-51-2:
1801 Augustus d.8 - 27 - Gerritjen - dochter van Huibert Holstein en Evertjen Buitenhuis
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holstein;Gerritje;419;Hondegatstraat;4;28;V;Harderwijk;G;P;
Volkstelling 1830:
Aken, van;Reijer;419;Hondegatstraat;4;31;M;Harderwijk;G;P;Schilder
Herderewich:
Reijer van Aken is gedoopt NH 13-9-1798
GADH832-62-5:
1803 16 Jan: - 6 Februari - Johanna Engelina Maria - dochter van Huijbert Holstein en Evertje Buitenhuis
GABH838.6-139-3:
1804 Julij 4 - Een kind van H Holstien bijgezet beneden in de kerk f 6-0
DH832-83-11:
1805 d.17 Maij - 6 Junij - Klaas - zoon van Huibert Holstein en Evertjen Buitenhuis
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holsteijn;Klaas;645;Schapenhoekje;1;24;M;Harderwijk;G;P;Bakker
CFS:
In 1835 is Klaas bakker, kastelein
Volkstelling Harderwijk 1830:
Brouwer;Hester;645;Schapenhoekje;1;27;V;Harderwijk;G;P;
Herderewich:
Hester is gedoopt NH Harderwijk 25-3-1802
Herderewich:
Peter woont 92 Vijhestraat
GADH832-83-1:
1807 - 2 Maij - 21 - Maria - dochter van Huibert Holstein en Evertje Buitenhuis
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holsteijn;Maria;202;Donkerstraat;1;21;V;Harderwijk;O;P;
NHLHoorn56:
Maria: Geboren 2-5-1807 te Harderwijk - bij de Geref. Gemeente gedoopt
GADH832-97-8:
1810 - 15 Nov 1809 - 7 Jan - Huiberta Everdina - dochter van Huijbert Holsteijn & Evertje Buitenhuis
Volkstelling Harderwijk 1830:
Holstein;Huiberta Everdina;220;Donkerstraat; 1;19;V;Harderwijk;O;P;
Volkstelling 1830 Harderwijk:
Holsteijn;Huiberta Everdina;202;Donkerstraat; 1;15;V;Nijkerk;O;P;
Herderewich:
Huiberta was dienstbode, logementshoudster, gedoopt NH Harderwijk 7-1-1810
Geb akte 71:
1814 26 April 9:30 - Huijbert Holsteijn - Commies oud 41 jr Nijkerk Veenestraat - geeft kind aan geboren 25-4 22:00 - geboren uit Evertje Buitenhuis 45jr genaamd Hendrika Anna, getuigen Hendrik Medenbach Commies 56jr en Jan Kennis Bakker 37jr
Ov akte 9:
Partner heet hier Hendrika Marie Holsteijn
Ov akte 54:
Heet hier Hendrika Maria Holsteijn

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin