Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem van Roekelen

Zoon van Jacobus Willem van Roekelt en Maaijke Hovestad, geboren 16-5-1785 Wageningen, overleden 13-8-1845 Amersfoort [237]

Ondertrouw 1-3-1809 Amersfoort, trouwt 19-3-1809 Amersfoort 't Zand Hendrina (Heintje) Bosterdijk, dochter van Steven van Bosserdijk en Elisabeth van Raalte, geboren 29-10-1783 Amersfoort, overleden 12-2-1840 Amersfoort [51]

Kinderen:

 1. Jacobus van Roekelen, geboren 1809 Amersfoort, overleden 11-10-1854 Amersfoort [267]
 2. Steven van Roekelen, geboren 10-7-1812 Amersfoort [140], overleden 17-12-1886 23:00 Amersfoort [353]
 3. Elisabeth van Roekelen, geboren 22-1-1815 Amersfoort [22], overleden 20-7-1886 Utrecht [1177]
 4. Johannes van Roekelen, geboren 22-11-1817 Amersfoort [300], overleden 5-10-1818 Amersfoort [192]
 5. Johannes van Roekelen, koopman, venter, geboren 25-10-1819 Amersfoort [277], overleden 6-4-1886 Amersfoort [108]
  Trouwt 29-8-1849 Amersfoort [58] Heiltje Kerkhof, dochter van Maria Kerkhof, geboren 4-2-1827 Amersfoort [50], overleden 13-5-1892 16:00 Amersfoort [220]
 6. Maria van Roekelen, geboren 22-9-1822 Amersfoort [297], overleden 2-10-1906 Amersfoort [264]
 7. Alijda van Roekelen, werkster, dienstbode, geboren 26-5-1825 Amersfoort [206], overleden 22-3-1877 18:30 Amersfoort [76]
  Trouwt 26-8-1863 Den Haag [514] Augustinus Zevenboom, kleermaker, zoon van Wilhelmus Zevenboom - arbeider en Maria Bouw, geboren 12-2-1838 Amersfoort [77]
  Augustinus hertrouwt 8-8-1877 Amersfoort [53] Maria van Gilsheim, dochter van Hendrik van Gilsheim en Gerritje van de Veen, geboren 1852 Amersfoort
 8. Antonia van Roekelen, geboren 10-3-1829 Amersfoort [89]

Bronnen:

GADW1663-19-16:
1785 16 Maij - Jacobus van Roekel - Maaijtje Hoovestadt - Willem
Geb akte 22:
Moeder heet hier Hendrina van Botterdijk
Ov akte 51:
Abusievelijk als 52 genummerd
Huw akte 58:
Voogden van de bruid vermeld
Ov akte 192:
Moeder heet hier Hendrina Bosser
Geb akte 277:
Moeder heet hier Hendrina Bos
Geb akte 297:
Moeder heet hier Hendrijna Bosterdijk
Ov akte 267:
Geen partner vermeld
Archief Eemland, Notariële Archieven, record 14112:

Naam: Comparanten / verkopers:

1) Heijligers, Johannes (rechtenstudent te Utrecht);
Heijligers, Wilhelmus Johannes (te Hoogland), voor zichzelf en als gemachtigde van Verkerk, Bernardina Sara, weduwe van Heijligers, Thomas (te Hoogland) (onderhandse akte volmacht: juni 1859);

2) Van Wisselingh, Willem (kandidaat-notaris te Amersfoort), als gemachtigde van:
- Bosterdijk, Sophia, gehuwd met Huise, Jacob (wever(),
- Bosterdijk, Maria (dienstbode)
- Bosterdijk, Stephana (spinster),
- Bosterdijk, Elisabeth, gehuwd met Van Beek, Nicolaas (arbeider),
- Van Roekelen, Johannes (koopman),
- Van Roekelen, Maria, gehuwd met Van Zuilen, Hendrikus (steenkopersknecht),
- Van Roekelen, Steven (wever),
(allen wonend te Amersfoort)
- Bosterdijk, Maria, weduwe van Verschoor, Willem (tapster te Amsterdam),
- Van Roekelen, Elisabeth, weduwe van Van Amerongen, Machiel (werkster te Utrecht),
- Van Roekelen, Alijda (werkster te 's Gravenhage)
(akte van volmacht: 30-03-1859, not. de Louter)
- Vlug, Gerrit (wever te Amersfoort), als vader en voogd over de minderjarige kinderen Stephana en Geertruida, bij wijlen zijn vrouw, Bosterdijk, Elisabeth. (toeziend voogd is Welling, Anthonie; rechtbank: 15-02-1859),
- Yosa, François (trompetter bij de rijdende artillerie in garnizoen te Leiden), gehuwd met Bosterdijk, Elisabeth,
- Philipoon, Hendrik Pieter (boekdrukker te Amsterdam), gehuwd met Roekelen, Antonia,
- Vlug, Hermanus (militair in garnizoen te Hoorn),
- Vlug, Grietje en Elisabeth (beiden dienstbode te Utrecht),
- Vlug, Johannes (militair in garnizoen te Amersfoort)
(onderhandse akte volmacht: juni 1859, not. de Louter)

3) Van Sweden, Evert (slijter in sterke dranken te Amersfoort.

Omschrijving Perceel 1 (van comparanten onder 1) :

Buitenplaats genaamd Oud Molestein, gelegen aan de rivier de Eem, net buiten de Koppelpoort, (gemeente Hoogland), kad. E 893, 962, 963, 964 en 1067 (deels).
Belend: de heren Wisseling en Poort.
Verkregen door Thomas Heijligers door koop: 08-09-1845, 09-09-1846 en 10-05-1853 (not. de Louter).
Koper: Jan Pothoven (timmerman te Leusden), als gemachtigde van Johannes Wisseling junior (koopman te Hoogland).

Percelen 2 t/m 7 , te Amersfoort (van comparanten onder 2)

Perceel 2:
Huis in de Wolkersteeg, wijk D, nr. 182, kad. E 1047.
Belend Van de Klashorst en een poort.
Koper: Johannes Mulder.

Perceel 3:
Woning in de Wolkersteeg, wijk D, nr. 177, kad. E 1046.
Belend: Jan Elbertse en een poort.
Koper: Johannes Mulder.

Perceel 4:
Woning achter perceel 3, nr. 178, kad. E 1045.
Koper: Johannes Mulder.

Perceel 5:
Woning naast perceel 4, nr. 179, kad. E 1044.
Koper: Johannes Mulder.

Perceel 6:
Woning naast perceel 5, nr. 180, kad. E 1043.
Koper: Steven van Roekelen.

Perceel 7:
Woning naast perceel 6, nr. 181, kad. E 1042.
Koper: Jan Elbertse.

Verkregen: de pecelen zijn meer dan 30 jaar in handen van Steven Boskerdijk en Elizabeth van Raalte. Er zijn geen papieren bekend.
Verkoop vindt plaats op last van de Arrondissementsrechtbank: 06-04-1859.

Perceel 8 (van comparant Evert van Sweden):
Twee woningen onder één dak in de Hellestraat, hoek St. Jorisstraat, kad. E 63.
Verkregen door koop: 22-05-1850 (not. van Werkhoven)
Akten Verkoop: 18-06-1859 Js. de Louter AT 055j032 rep 3807.

Opmerkingen Betreft comparanten onder 1):
Bernardina Sara Verkerk, weduwe van Thomas Heijligers, Johannes en Wilhelmus Johannes Heijligers zijn enige kinderen en erfgenamen van wijlen Thomas Heijligers (te Hoogland), aldaar overleden: 21-06-1858.

Betreft comparanten onder 2):
Steven, Elisabeth, Johannes, Maria, Alijda en Anthonia van Roekelen zijn allen kinderen van wijlen Wilem van Roekelen en Hendrika Boskerdijk. Hendrika was de dochter van wijlen Steven Boskerdijk en Elizabeth van Raalte. Zij zijn voor 1/5 deel erfgenaam van Steven en Elizabeth.

Maria en Elisabeth Boskerdijk zijn eveneens dochters van Steven en Elizabeth en erven ieder voor 1/5 deel.

Elizabeth Boskerdijk (gehuwd met Yosa), Sophia, Stephana en Maria Boskerdijk zijn kinderen van wijlen Johannes Boskerdijk en Mijntje Rijnders. Johannes was de zoon van Steven en Elizabeth. De kinderen erven tesamen voor 1/5 deel.

Grietje, Elisabeth, Hermanus, Johannes en de minderjarige Stephana en Geertruida Vlug zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Elisabeth Boskerdijk en Gerrit Vlug. Elisabeth is de dochter van Steven en Elizabeth. De kinderen erven tesamen voor 1/5 deel.

Archief Eemland, Garde Nationale Amersfoort:

Achternaam van Roekelen
Voornamen Guillaume
Geboortedatum 12-05-1785
Geboorteplaats Wageningen
Volgnummer 472
Burgerlijke Staat gehuwd, 2 kinderen
Beroep dagloner
Vermogen geen
Lengte 1,65 m.

Huw akte 514:
Getuigen: Nicolaas Clardij, schoenmaker, 31; Arie de Jager, zonder beroep, 67; Fridolin Vollmer, kleermaker, 53; Casper Koenen, zonder beroep, 69

© Gijs van Roekel, Maarn 2006 - Ga naar begin