Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Geurt Evertsen Roseboom

Daghuurder, arbeider, landbouwer, zoon van Evert Geurtsen Roseboom en Anneken van den Born, gedoopt 15-9-1765 Wageningen, ingekomen van Ede 1-7-1789, vertrokken naar Ede 12-2-1802, overleden 30-4-1830 03:00 Bennekom Huis 135 [86]

Trouwt 17-4-1795 Bennekom Aaltje Willemsen van Ma(a)nen, landbouwster, dochter van Willem van Manen en Jenneke van Maanen, gedoopt 1-5-1768 Bennekom, ingekomen van Ede 1-6-1795, vertrokken naar Ede 12-2-1802, overleden 19-9-1854 Ede [153]

Kinderen:

  1. Willem Roseboom, geboren 7-3-1796 Bennekom, overleden 2-1-1872 09:00 Ede [2]
  2. Anneken Roseboom, geboren 6-9-1797 Bennekom, overleden 18-4-1843 06:00 Bennekom [70]
  3. Evert Roseboom, geboren 28-3-1800 Ede De Kade, gedoopt 6-4 Lunteren, overleden 18-7-1869 Rhenen [50]
  4. Jenneke Roseboom, geboren 4-3-1802 Ederveen, overleden 11-10-1880 Ede [199]
  5. Eduard Roseboom, geboren 22-12-1805 Bennekom, overleden 1-2-1894 14:30 Bennekom [33]
  6. Gerritje Roseboom, geboren 24-4-1810 Bennekom, overleden 18-1-1892 21:00 Ede [26]
  7. Catharina Roseboom, geboren 16-5-1814 Bennekom, overleden 24-4-1900 08:00 Ede [113]

Bronnen:

GvR Opmerking:
PE noemt Gerrit in plaats van Geurt, de kerkeboeken noemen hem Geurt
Ede Gereconstrueerd Bevolkingsregister:
VG1993p133:
Geurt kwam 2-6-1789 met attestatie van Ede naar Bennekom, met zijn vrouw vertrokken naar Ede 12-2-1802, terug naar Bennekom 7-7-1807.
Aaltje woont na het overlijden van haar man bij haar zoon Eduard, maar toen ze overleed woonde ze bij haar schoonzoon Geurt Steenbeek, arbeider te Ede. In de overlijdensacte wordt ze Aaltje Geurtsen genoemd.
GADW1662-210-2:
1765 15 Sept - Evert Geurtse roseboom - Anneke Cornelissen van den Born - Geurt
GALB576.1-19-13:
1789 Ingekomen met attest: van Eeden - getekent den 2 junij - overgegeven den 1 Julij 1789 - Geurt Evertsen Roosenboom - met att naar Ede 12 febr 1802
GADB577-113:
1768 den 1 Meij - Aaltje - Dogter van Willem Geurts en Jenneke van Maanen E:L: beide ledematen
GALB576.1-24-1:
1795 Ingekomen mat attestatie van Eede - getek 24 mai - overg: 1 junij - Aaltje Willems van Maanen - met att: naar Ede 12 febr: 1802
GATE586.2-54-6:
1795 17 April - Geurt Eversz Rosenboom JM: geb: onder Wageningen en woonende te Bennecom en Aaltje Willems van Maanen J:D: geb: & woonende te Bennecom doch binnen het jaar gewoond hebbende te Ede hebben alhier hunne 3 huwelijksproclamatien gehad en zijn met attest van hier na Bennecom vertrokken
TB31:
1795 Mei. Gerrit Everts geb. Wageningen en won. Bennekom met Aaltje Willems van Manen geb. en won. Bennekom.
GALB576.1-35-11:
1807 - Ingekomen met att: van Ede - Get: 7 Julij 1807 - overgegeven den 2: do - Geurt Evertsen Rosenboom - gest: 30 April 1830 - Aaltje Willems van Maanen EL: - gest 1854
GADB578-72-2:
1796 Willem - V: Geurt Eversen Rooseboom - M: Aaltje Willemsen van Maanen - geb: den 7 maart - ged: den 13 do
GADB578-78-4:
1797 - Anneken - V: Geurt Roseboom - M: Aaltjen Willemzen van Maanen - ged: 6 Sep - ged: 10 do
GADE587-206-2:
1800 Den 5 April - Evert - zoon van Geurt Evertszen Roozeboom en Aaltje Willemsze van Maanen aan de Caade onder Ede - gebn den 28 Maart - gedt den 6 April te Lunteren
GADE587-226-9:
1803 den 19 Maart - Jenneke - dogter van Geurt Rooseboom en Aaltje Willems van Maanen in t: Ederveen - gebr den 4 Maart - gedt den 20 dito te Lunteren
GADB578-111-4:
1805 - Eduard - V: Geurt Rosenboom - M: Aaltje Willems van Maanen - Geb: 22 Dec: - Ged: 5 Jan 1806
GADB578-125-7:
1810 - Gerretje - V: Geurt Rosenboom - M: Aaltje Willemse van Maanen - Geb: 24 April - Ged: 13 Maij
DB64:
Catharina - dv Geurt Rozeboom 50jr en Aaltje van Manen
PE3 III.9

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin