Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Rijkje (Rikje) van Roekel

Dochter van Willem van Roekel en Hanna Franken van Essen, geboren 4-1-1833 08:00 Ede Bennekom [2], aangenomen 18-3-1856 en bevestigd 21-3 Bennekom als lidmaat, vertrekt 1-4-1871 met gezin naar de USA, overleden 4-1-1911 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens

Trouwt 11-10-1856 Ede [51] met Cornelis Hulsteijn, boerenknecht, landbouwer, zoon van Cornelis Hulstein en Geertrui Kobussen, geboren 30-3-1830 02:00 Ede Bennekom [86], overleden 14-9-1918 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens

Kinderen:

  1. Willem Cornelis (William) Hulstein, geboren 10-10-1858 14:00 Ede Bennekom [251], overleden 17-5-1947 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens
  2. Gerrit Hulstein, geboren 4-1-1861 23:00 Ede Bennekom [6], overleden 26-1-1934 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens
  3. Steven (Stephen) Hulstein, geboren 3-10-1864 09:00 Ede Bennekom [254], overleden 17-1-1954 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens
  4. Hanna Hulstein, geboren 13-12-1866 05:00 Ede Bennekom [334], overleden 13-9-1880 USA IA Sioux Center
  5. Cornelia Hulstein, geboren 12-11-1878 USA IA Pella, overleden 17-5-1913 USA IA Sioux Center en begraven Memory Gardens

Bronnen:

GVR Opmerking:
Emigreert met zijn gezin op 1-4-1871 naar Amerika.
Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
GALB576.2:
Aangenomen den 18 Maart 1856 en bevestigd den 21 Maart 1856 ... Rijkjen van Roekel Wmdr
Huw akte 51:
Getuigen Derk v d Craats bode 56jr, Theodorus Prins wijnkoper 50jr, Harmen Engelsman veldwachter 48jr en Reindert Johan Fredrik Koning logementhouder 34jr.
Cornelis is uitgeloot voor de militaire dienst.
JS:
Over Rijkje & Cornelis en hun gezin:
Hun eerste thuis was op de Bennekomse hei, waar ze zestien jaar lang pachter waren op een boerderij waar Dhr. Vreede eigenaar van was. In die tijd waren er veel hazen en konijnen in ons land en Cornelis jager. Het was niet toegestaan op andermans land te jagen, maar soms was de verleiding te groot. Cornelis schoot dan vanuit zijn raam en Rijkje moest dan de buit gaan zoeken. Op een bepaalde dag was de kat van de familie het haasje. De volgende dag stond de veldwachter op de stoep, omdat Cornelis toch wel een mooie haas had geschoten.

Rijkje ging vaak op bezoek bij twee rijke oude dames, die haar een prachtige mantel gaven. Maar in die dagen werd met dure kleding heel zuinig omgesprongen, dus de mantel werd alleen gedragen bij bijzondere gelegenheden. Daarom werd de mantel op een gegeven moment verkocht. Ook kreeg ze van de twee dames voordat ze naar Amerika ging een psalmboek.

In april 1871 vertrok het echtpaar met de 4 kinderen naar Amerika en kwamen in Pella, Iowa terecht. Ze woonden eerst in de stad en besloten toen om naar een boerderij in de omgeving van Pella te verhuizen. Hier werd dochter Cornelia geboren, zij was de enige die in Amerika het levenslicht zag. De rest kwam van over de oceaan. Hoewel de familie het in Pella zeer goed naar hun zin had, werd er toch besloten om ergens anders hun heil te zoeken. De keus viel op Sioux County, waar de grond toch vruchtbaarder scheen te zijn. In mei 1878 vertrok Cornelis samen met Jan Thomassen met de wagen naar hun andere woonplaats. Cornelis verloor tijdens deze reis een vinger, omdat de teugels van de paarden achter de wagen, om zijn vingers gewonden zaten. De paarden sloegen op hol, met alle gevolgen van dien. In juni ging ook de oudste zoon Willem naar Sioux County om zijn vader te helpen. Het was een lange reis, de wegen zeer smal en slecht begaanbaar, maar hij bereikte veilig zijn eindbestemming.

Er brak een periode van hard werken aan, om van de prairie een thuis te maken. In februari 1879 vertrok de familie uit Pella, om zich definitief in Sioux Center te vestigen. Cornelis, Rijkje en hun twee dochters vertrokken per trein, maar de jongens Willem, Gerrit en Steven gingen met de wagen. Hun reis was zeer avontuurlijk. Ze overwonnen verschillende moelijkheden. Ze sliepen meestal in de wagen, maar de enige nacht dat ze in een hotel sliepen, vloog dit in brand. Gelukkig liep het voor de jongens met een sisser af. Na een reis die vele dagen duurde, bereikten ze tenslotte Sioux Center. De familie woonde voor drie jaar in de "Old Town" van Sioux Center, waar ze een boerderij hadden.In die tijd dat ze daar woonden, werd er een smederij en een winkel geopend. Ook werd er een kerk gebouwd.

In 1879, het eerste jaar van hun nieuwe avontuur, was de oogst zeer slecht. Sprinkhanen vernielden de oogst en ook een fikse hagelbui deed geen goed aan het graan. Verschillende mensen vertrokken weer naar andere delen van Amerika. In 1880 brak er een epidemie van difterie uit en de ziekte sloop vele huizen binnen. Ook bij de familie Hulstein, zij verloren hun dochter Johanna op dertienjarige leeftijd, op 13 september. De winter van 1880-1881 kwam en deze was erg extreem. Er viel sneeuw, huizenhoog. Het was héél erg koud. Het hooi, koren en stro werd gebruikt als brandstof om te overleven. Na drie jaren ontberingen vertrok de familie een halve mijl naar het noorden, waar ze bleven tot hun zoon Steven in 1889 de boerderij van zijn vader overnam.

Cornelis en Rijkje verhuisden naar North Sioux Center, waar ze het geluk hadden, met hun kinderen en kleinkinderen hun 50 jarig huwelijksfeest te kunnen vieren. Dit was op 11 november 1906. Rijkje kwam te overlijden op 4 januari 1911 en Cornelis volgde haar op 15 september 1918. Ze hadden toen al meer dan veertig kleinkinderen en over de honderd achterkleinkinderen. Ze hadden hun beproevingen en teleurstellingen, hun vreugden en zorgen. Deze twee mensen zorgden ervoor dat er heden ten dagen nog een groot aantal mensen in Amerika wonen, die de naam Hulstein dragen. Net als het bovenstaande verhaal zijn er meer gegevens over dit gezin en de Hulsteinen op de internetsite van Ineke van Koolwijk te vinden. (http://www.inekevankoolwijk.nl).

HSC370 - Family History F266:

HULSTEIN, CORNELIUS AND RIJKE (VAN ROEKEL) AND GERRIT AND CORNELIA (VER PLOEGH)

Cornelius Hulstein was the first of his family to settle in Sioux County. He purchased a farm 3 miles north and 1 mile west of Sioux Center, and this farm continues today with Hulsteins residing there and working the land.

Cornelius was born in Bennekom, the Netherlands on March 30, 1830. He married Rijke Van Roekel on Oct. 11, 1856. Rijke had been born Jan. 4,1833 also in Bennekom, the Netherlands.

Mr. and Mrs. Cornelius Hulstein, Plato.
Born in Netherlands 1830-1833.
Settled in Sioux Co. 1876. (Picture GSCGS)

They managed a farm for 15 years in the Netherlands. During this time they had 4 children: William Cornelius born Oct. 10, 1858; Gerrit born Jan. 3, 1862; Steven born Oct. 3, 1864; and Johanna born Dec. 23, 1866. In April of 1871 the family left for America and settled in the Pella area. While living in Pella a 5th child Cornelia was born, Nov. 12, 1878. In May, 1878 Cornelius and a friend Jan Thamases ventured to Sioux County to rent farm land, because they had heard of the rich, fertile soil. The oldest son William traveled by covered wagon to Sioux County to join his father. In Feb. of 1879 the whole family permanently settled in Sioux County in Sioux Center. The first place they lived was the region which was called the "Old Town" area of Sioux Center, which was located a little bit west of the 1st Reformed Church. During this time an epidemic illness broke out, and at the age of 13, Johanna passed away. The family lived on various farms north of Sioux Center. Cornelius had purchased the farm land located 3 miles north and 1 mile west of Sioux Center yet he had never lived there.

In June of 1889 his son Gerrit purchased the land from his father. Gerrit had married Cornelia Ver Ploegh on Oct. 28, 1886 in Sioux Center. She was born March 9, 1869 in Pella, Ia. Gerrit and Cornelia had 9 children. Hattie born May 7, 1887, she married Ralph Kastein on Feb. 21, 1905. She died in Nov. of 1964. Pearl born Sept. 16, 1889, she married Peter Bosch Mar. 3, 1909. She died Aug. 13, 1958. Cornelius (Neal) born Nov. 26, 1891, he married Clara Vermeer Dec. 23, 1914. He died Sept. 8, 1955. Conrad born April 26, 1893, he married Grace Van Mannen on April 10, 1914. He died April 1, 1972. William was born on Oct. 5, 1897, he married Anna Schuiteman on Feb. 27, 1921. He died May 30, 1973. Henry was born Sept. 12, 1900, he married Alice Juffer Feb. 9, 1922. He died Feb. 19,1959. Steven was born Aug. 5, 1903, he married Pauline Van De Hoef on Oct. 7, 1930. He died in Aug. of 1987. Johanna Margaret was born Nov. 11, 1905, she married George Lihudis in July of 1922. She resides in Sioux Center. Edward Raymond was born Nov. 3, 1908, he married Della Gritters on July 20, 1927. They reside in Edgerton, Minn.

Gerrit died on Jan. 26, 1934. Cornelia died on Nov. 14, 1940.

by Eunice Hu1stein and Cheri Hu1stein

Iowa Gravestone Photo Project:
Memory Gardens Cemetery Sioux County, Iowa
NE Section row 4, east from N-S row.
[Headstone: Rijkje van Roekel echtgenote van Cornelis Hulsteijn]
Iowa Gravestone Photo Project:
Memory Gardens Cemetery Sioux County, Iowa
NE Section row 4, east from N-S row.
[Cornelis Hulsteijn en nogmaals (?) Rijkje van Roekel]
Website Find A Grave
Obituaries of Rijke and Cornelis

Mrs. O. Hulstein passed away during the night from Tuesday to Wednesday.

She was seventy eight years of age and during the last few years has been in poor health.

The funeral services will be held next Monday from the home at twelve o'clock and from the Central Reformed church at one o'clock.

C. Hulstein, the surviving husband, is eighty years old.

Alton Democrat 1911-01-07.


Sioux Center, la., 4 Jan. 1911.

Het behaagde den Heere heden van mijne zijde weg te nemen mijne geliefde echtgenoote

Rijkje van Roekel

in den ouderdom van 78 jaren.

Ik mocht 54 jaren en 3 maanden in gelukkigen echt met haar vereenigd zijn. De hope, dat zij is ingegaan in de eeuwige rust, lenigt mijne smart. Ik wensch den Heere te zwijgen, Wiens doen enkel majesteit is. Tevens wordt dengenen. die zoo bereidwillig hunne dienst hebben bewezen, bij dezen daarvoor hartelijk dank betuigd.

CORNELIS HULSTEIN.
Mede Namems de kinderen en behuwd kinderen.
Willem Corn. Hulstein,
Sjoertje Hulstein-De Vries,
Gerrit Hulstein,
Cornelia Hulstein-Van der Ploeg,
Steven Hulstein,
Johanna Hulstein-Heynen,
Cornelia Dolislager-Hulstein,
Gerrit Dolislager

Sioux Center Nieuwsblad 1911-01-11.


Zondagmorgen te half een overleed in den rijpen leeftijd van 88 jaren, 5 maanden en 10 dagen Mr. C. Hulstein.

De oude heer is gedurende eenigen tijd reeds sukkelende geweest. Hij was tot in zijn laten Levensavond een sterke oude man en helder van geest.

Zijn vrouw is hem eenige jaren geleden voorgegaan in den dood, evenals zijn dochter, Mrs. G. Dolislager.

Hij laat na om zijn verlies to betreuren, drie zonen, Steven, Willem en Gerrit.

De begrafenis zal Donderdag namiddag plaats hebben, 1 uur dienst aan huis en te 2 ure in het kerkgebouw van de Tweede Geref. Kerk alhier.

Sioux Center Nieuwsblad 1918-09-18.

NB. Cornelis Hulstein en Rijkje van Roekel hadden nog een dochter Hanna. Hanna is geboren op 13 december 1866 in Bennekom. Zij zou overleden zijn op 13-jarige leeftijd op 13 september 1880 (West Branch Township, Sioux Center, Sioux County, Iowa) aan difterie.


© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin