Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Elisabeth (Riksen) van den Elskamp

Landbouwster, dochter van Willem Riksen van den Elskamp en Evertje van Voorst, geboren 15-1-1822 18:00 Ede [7], overleden 14-11-1897 04:00 Ede [241]

Trouwt 1-3-1856 Ede [12] Derk van Roekel, landbouwer, zoon van Derk van Roekel en Maria van Roekel, geboren 14-9-1820 11:00 Bennekom [116], lidmaat 25-3-1842 Bennekom, vertrokken naar Ede 27-1-1857, overleden 17-5-1886 20:00 Ede [95]

Kinderen:

  1. Hendrik van Roekel, landbouwer, geboren 31-5-1856 20:00 Ede [156], overleden 1-11-1886 07:30 Ede [198], ongehuwd
  2. Willem van Roekel, geboren 29-12-1858 07:00 Ede [314], overleden 3-2-1920 07:00 Ede [23]
  3. Maria van Roekel, geboren 24-4-1862 23:00 Ede [111], overleden 9-1-1904 13:30 Ede [12]

Bronnen:

GR39-VIs
Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
GALB576.2:
Aangenomen den 17 Maart 1842 en bevestigt den 25 dito ... Dirk van Roekel Hendriksz - Vertr met att. naar Ede d.d. 27-1-1857
Geb akte 7:
Aangegeven als Elisabet Riksen.
Huw akte 12:
Derk is uitgeloot voor de militaire dienst.
getuigen Derk v d Craats bode 55jr, Theodorus Prins wijnkoper 49jr, Harmen Engelsman veldwachter 48jr en Reindert Johan Fredrik Koning logementhouder 33jr.
Huw akte 13:
Getuigen - Willem de Joncheere 36jr te Arnhem, Karel Hendrik Monsjou 35jr commies ter secretarie, Albert Jan Arnoldus Thurkow 30jr gemeentebode en Marinus van Ettikhoven 34jr gemeenteveldwachter.
Heimen is door de Militieraad op 16-3-1898 wegens 'te zijn eenige wettige zoon' van de dienst vrijgesteld.
KAG Ede p74:
sectie E Maanderbroek, perceel 208 in 'het Floddergat'

© Gijs van Roekel, Maarn 2005