Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Peter (Pieter) van Peursem

Metselaar, zoon van George Ernst van Peursem en Gerritje Pluim, geboren 25-3 en gedoopt 3-4-1809 Ede, vertrekt met gezin 4-8-1856 naar USA IA Pella, overleden 20-7-1877 USA IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery

Trouwt 3-4-1841 Ede [17] Jenneke (Janeka) Stevensen Bos, dochter van Willem Stevensen Bos - landbouwer en Jantje Hendriksen Hijwegen, geboren 8-5-1815 04:00 Ede [34], overleden 10-8-1858 USA IA Pella en begraven Graceland Cemetery

Kinderen:

 1. George D van Peursem, geboren 13-7-1842 01:00 Ede [170], overleden 6-6-1929 USA IA Orange City en begraven Maurice Sherman Township Cemetery
 2. Jantje (Jannitje, Jane) van Peursem, geboren 30-9-1844 10:00 Ede [233], overleden 11-9-1928 USA IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery
 3. Gerritje van Peursem, geboren 3-10-1846 02:30 Ede [196], overleden 2-2-1932 USA IA Pella en begraven Oak Wood Cemetery
 4. Willem (William) van Peursem, geboren 14-11-1848 17:00 Ede [218], overleden 2-7-1939 USA IA Orange City en begraven Pella Oak Wood Cemetery
  Trouwt Sietske M (Sarah) Witzenburg, dochter van Marten Annes Witzenburg en Lutske Jelles Jelsma, geboren 1852 USA IA Pella, overleden 19-6-1920 USA IA Marion County en begraven Pella Oak Wood Cemetery
 5. Willem Maas van Peursem, geboren 7-4-1850 03:00 Ede [87], overleden 4-4-1938 USA IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery
  Trouwt Sebia Brink, dochter van Jan Albertus Brink en Maria Kools, geboren 25-7-1858 USA IL Chicago, overleden 30-3-1892 IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery
  Trouwt Fenje (Fannie) Graanstra, dochter van Bastiaan Cornelis Graanstra en Willemke Hazenberg, geboren 24-6-1865 NL Marum Nuis [69], overleden 25-4-1930 IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery
 6. Aart (Art) van Peursem, geboren 12-5-1852 01:00 Ede [123], overleden 6-2-1937 USA IA Pella en begraven Graceland Cemetery
 7. Neeltje (Nellie) van Peursem, geboren 1-8-1854 05:00 Ede [155], overleden 17-11-1930 USA IA Orange City en begraven West Lawn Cemetery

Bronnen:

Ede Gereconstrueerd Bevolkingsregister:
DE77:
Peter en Geurt zv George Ernst van Peursem en Gerritje Peters
Email Ans Aalders-van Peursem 1-2009:
Een foto van een artikel over de familie van Peursem in de USA, moet omstreeks 1924 verschenen zijn.

De tekst is niet erg goed leesbaar, transcriptie:

"Pella, Ia. 27 Maart. bijzonderheid.
Zeven broeders en zusters alle 70 jaar oud of er over, die naar deze country kwamen van Holland in een zeilschip in het jaar 1856, leven alle nog in Iowa. Alle zijn nog gezond en werkzaam, en wat meer is, zij hebben in het geheel 220 afstammelingen, door elkander 31 dit is een familie record welke de burgers van Orange City gelooven dat verbetert kan worden, en Pella ook niet; de zeven tesamen hebben geleefd een totaal van 532 jaren.
Het schip dat hun na de nieuwe wereld bracht was afhankelijk aan de wind 40 dagen waren noodig voor overtocht. Toen de familie twee jaar in U.S. was stierf hun moederen de Vader levden tot 1877 bij aankomst in deze country, ging de familie rechtstreeks naar Pella. in nestelde daar. Tusschen 1870 en 1873. Vijf van de broeders en zusters werden homesteaders in Sioux County. E[e]n van hen Mrs. Hasselman, keerden terug naar Pella in de dagen der sprinkhanen. Alle zijn farmers.
De oudste van hen is George van Peursem, van Maurice. Ia. die 82 jaar oud is. Hij heeft 7 kinderen 36 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen.
Mrs. G. De Jong. van Orange City is 80 jaar oud en is de moeder van zeven kinderen, grootmoeder van 29 en overgrootmoeder van 2.
't volgende in punt van ouderdom is Mrs. H. Hasselman van Pella 78 ook de moeder van 7, grootmoeder van 17 en overgrootmoeder van 1.
Wm. van Peursem, ook van Pella, is 76 jaar oud. Hij heeft zes kinderen, 17 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
Maas van Peursem, van Orange City, is 74, heeft zeven kinderen en 26 kleinkinderen.
de laatste twee zijn Aart van Peursem, Pella 72, zes kinderen en 4 kleinkinderen, Mrs. B. Van Roekel van Orange City, 70, 10 kinderen en 20 kleinkinderen.
gedurende de laatste vijf jaren vier van de broeders en zusters, zijn hunne vrouw, of de vrouw haar man verloren. De oudste en de jongste zijn noch in het bezit van hun eerste wederhelft, en Maas is voor de tweede keer getrouwd. De oudste George Van Peursem en zijn vrouw herdachten hun 60 jarige huwelijksvereniging den derde Maart 11. Een van hun zoons is zendeling in Arabia en en kleinzoon van Mrs. De Jong hoopt dit jaar als zendeling uitgezonden te worden.

Dit is dan als in en nootendop, de geschiedenis van de familie Van Peursem, een geschiedenis die boekdeelen zou vullen, en om dat zij het kort, maar ter snee weergegeven hebben, kunnen wij ook niet nalaten iets omtrent deze aardsvaderlijke familie te zegen. Zoo ver wij zagen is hen samenblijven op deze aarde misschien zonder voorbeeld, en wat oneindig meer is dat zulk een groote familie bij de waarheid geopenbaard in Gods Woord bleef, dat is nog grooter zeldzaamheid. Want zij alle zullen wel getuigen dat hun lang leven als een schaduw voorbij gegaan is.
Maar de Heerlijk toekomst komt haast voor hen, die Christus tot zijn deel en erffenis heeft. Onze innige wensch is dan ook dat zij allen nog vruchten mogen dragen in hun grijzen ouderdom en dat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen het voorbeeld van ouders en grootouders door de Genade Gods mogen navolgen."

Iowa Gravestone Photo Project:
Grafsteen van Peter van Peursem *1809
West Lawn Cemetery Sioux County, Iowa
Far north section along road. Row 32 from the east road Florida Ave.

GSCGS
Sioux County Death, De Volksvriend, obit signed by Gerrit De Jong
GSCGS
Orange City Deaths, First Reformed Church
VG2012-3 Genealogie van Peursem:
Aanvullingen
Website Find A Grave

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin