Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Henri Louis Edward de Bock

Fabrikant, houthandelaar, zoon van Heinrich Wilhelmus Eduard de Bock en Wilhelmina Thomassen, geboren 14-10-1858 Delft, overleden 8-9-1916 Den Haag [2857]

Trouwt 21-1-1885 Den Haag [28], gescheiden 30-12-1897 Den Haag [1498] van Henriette de Loos, dochter van Hendrik de Loos en Anna Hesse, geboren 14-5-1861 Den Haag, overleden 3-1-1911 Den Haag [43]

Hertrouwt 27-4-1898 Delft [50] Maria Wilhelmina Cornelia Simonis, dochter van Cornelis Simonis en Mina van Baasbank, geboren 18-12-1875 Den Haag, overleden 20-6-1958 Den Haag

Henriette trouwt later 23-3-1900 Den Haag [308] Johannes Albertus Pouwelus, juwelier, zoon van Johannes Albertus Pouwelus en Maria Johanna Rupp, geboren 1843

Kinderen van Henry en Henriette:

 1. Anna Margaretha de Bock, geboren 3-10-1886 Den Haag [4002], overleden 13-7-1958 Leiden [687]
  Trouwt, gescheiden 20-4-1934 Den Haag Jan Frederik Sirks, natuurkundeleraar, zoon van Jan Sirks en Martha Klopman Baerselman geboren 24-4-1884 Deventer [247]
 2. Henri Louis Edward de Bock, administrateur, geboren 16-2-1888 Den Haag [787], overleden 2-12-1945 Leiden [1839]
  Trouwt 3-8-1917 Den Haag [B819] Paulina Cornelia Leonarda Zalme, dochter van Hermanus Franciscus Leonardus Zalme en Willemina Leijerweerd, geboren 3-5-1888 Den Haag [1965], overleden 8-2-1962 Leiden [183[

Kinderen van Henry en Maria:

 1. Henri Marinus Johannes (Simonis) de Bock, inspecteur van politie, geboren 25-2-1894 Den Haag, overleden 10-2-1963 Den Haag [A416]
  Trouwt 4-2-1921 Den Haag Pieternella Johanna Margaretha van Duijneveldt, bewaarschoolonderwijzeres, geboren 6-3-1893 Den Haag [1052], overleden 31-10-1953 Den Haag [B2115]
  Trouwt 27-5-1957 Den Haag Regina Wilhelmina van den Berg, geboren 6-12-1914 Gorinchem
 2. Wilhelmina Cornelia Maria Henriette de Bock, geboren 25-12-1899 Den Haag, overleden 17-6-1970 Den Haag

Bronnen:

GVR:
Henri en Henriette zijn gescheiden bij vonnis van Arr. Rechtbank op 23-11-1897 (op 30-12-1897 ingeschr. Burgerlijke Stand)
Over zoon Henry: Reiziger, hoofdvertegenwoordiger, rijksambtenaar, houthandelaar In marge geboorteakte Henri: 'Bij akte op de tiende Juni negentienhonderddrie [...] heeft Maria Wilhelmina Cornelia Simonis [...] verklaard dit kind te erkennen voor haren natuurlijken zoon.' Tevens in marge: 'Bij besluit van den Secretaris Generaal van het departement van Justitie van den negenden dezer, heden ingeschreven in den registers van den Burgerlijken Stand alhier, is toestemming verleend dat de in nevenstaande akte genoemde Simonis, Henri Marinus Johannes, zijn geslachtsnaam verandert in dien van: "de Bock". Vijftien mei negentien honderd vier en veertig.' De betreffende wijziging is op 27 mei 1944 in de Burgerlijke Stand ingevoerd. In de Genealogie De Bock (Bibliotheek NGV) wordt Henri Marinus Johannes expliciet genoemd als buitenechtelijke zoon van Henry Louis Edward de Bock.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin