Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan van Roekel

Kaaspakhuisknecht, waschverzender, havenarbeider, stuurman stoomboot, agent levensverzekering, scheepmaker, scheepsklinker, zoon van Dirk van Roekel en Cornelia van de Zaan, geboren 8-8-1881 Bodegraven In de Meije [95], overleden 8-8-1954 Amsterdam

Trouwt 20-12-1906 Alphen aan den Rijn [39] Trijntje Tuinenburg, dochter van Arie Tuinenburg en Clacina van Muijen, geboren 20-9-1884 Alphen aan den Rijn [105], overleden 8-4-1912 Bodegraven [31]

Trouwt 13-6-1913 Bodegraven [17] Johanna Cornelia Kalkman, dochter van Willem Pieterszn Kalkman en Jannigje Marelis, geboren 17-4-1889 10:30 Voorne Putten Heenvliet [15], overleden 28-9-1918 1:00 Zaandam [244], begraven 2-10-1918 Zaandam

Trouwt 2-1-1919 Amsterdam [3], gescheiden 29-1-1940 Amsterdam van Anna Elisabeth Elings, dochter van Jan Elings en Anna Elisabeth van Aggelen - schoonmaakster, geboren 23-10-1895 Wageningen [237], overleden 4-10-1971 Zaandam

Anna hertrouwt 18-12-1940 Zaandam [313] Pieter Honigh, fabrieksarbeider, coon van Cornelis Honigh en Cornelis Kilian, geboren 1896, overleden 1976

Kinderen van Jan en Johanna:

  1. Cornelia Johanna (Corrie) van Roekel, geboren 21-1-1914 Alphen aan den Rijn [15], overleden 3-11-1968 Amsterdam en gecremeerd 7-11-1968 Driehuis Westerveld
  2. Johanna Cornelia (Jopie) van Roekel, geboren 24-10-1915 Alphen aan den Rijn [194], overleden 8-2-2008 20:47 Assen en gecremeerd 12-2-2008 14:30 Assen Boskamp

(Pleeg)kind van Jan en Anna:

  1. Jan (Elings) van Roekel, geboren 3-10-1913 Amsterdam, erkend door de moeder bij akte van 24-10-1913 Amsterdam, overleden 22-12-1986 Amsterdam

Bronnen:

Amsterdam Gezinskaart 5422-1228-3190:
De gezinskaart heeft als dagtekening 9-9-1911, adres Gormtalosstraat 49 (?). Jan komt met zijn gezin op 26-8-1926 aan uit Assendelft, vertrekt op 31-12-1926 naar Bodegraven, komt op 13-6-1929 uit Vlaardingen, vertrekt 14-7-1936 naar Bodegraven Willemstraat 16. Op 13-6-1929 is het adres Torresstraat 37 drie hoog, op 5-7-1933 Hondurasstraat 2, op 20-11-1933 Admgracht ......, op 29-1-1936 Mercatorstraat 137. Zoon Jan krijgt op 6-1927 en 12-11-1934 een eigen kaart. Dochter Cornelia Johanna gaat op 8-12-1935 naar Janssen .......... Dochter Johanna Cornelia krijgt op 19-7-1936 een eigen kaart.
[NB: Van het huwelijk met Trijntje Tuinenburg blijkt hier niets, overleden?]
Amsterdam Gezinskaart 5422-1228-3230:
Anna komt op 7-5-1923 van Zaandam, vertrekt op 7-7-1923 naar Zaandam Plataanlaan 71
Amsterdam Gezinskaart 5422-1228-2940:
Cornelia Johanna komt op 11-4-1928 uit Bodegraven, vertrekt op 18-9-1828 naar Vlaardingen. Haar adres is Kinkerstraat 96 th van de Vries
Amsterdam Gezinskaart 5422-1228-3270:
Johanna Cornelia komt op 14-7-1936 van vader Jan van Roekel, vertrekt 20-4-1939 na huwelijk 15-3-1939. Adres Jan van Galenstraat th van v. Riel, vanf 17-2-1937 Hondiusstraat 2 th van I B. J. Janssen en tot 26-11-1937 nog twee andere adressen
Huw akte 2-2v:
Weduwnaar van Johanna Cornelia Kalkman. Erk. 1 kind. Echtscheiding 29-01-1940.
Email Karel de Vos 15-2-2009:
Aanvullingen
Bevolkingsregister Alphen 1910-1922, deel 14, blz 92: naam Jan van Roekel; partner wed. Trijntje Tuinenburg, e.v. Johanna Cornelia Kalkman; geboren 08-08-1881 te Bodegraven; adres Alphen, wijk G nr. 161, 164; kerk NH; beroep scheepmaker; ingekomen 26-06-1911 Bodegraven, 30-10-1913 Bodegraven; vertrokken 20-04-1912 Zwammerdam, 16-02-1916 Zaandam; plaatsnaam Alphen; Jan is overleden op zondag 08-08-1954 in Amsterdam, 73 jaar oud (oorzaak: Hartverlamming).

Bij het huwelijk van Jan en Trijntje:
aktedatum 20-12-1906; bruidegom Jan van Roekel (25 jaar, kaaspakhuisknecht, geboren te Bodegraven, wonende te Bodegraven); bruid Trijntje Tuinenburg (22 jaar, zonder beroep, geboren te Alphen, wonende te Alphen); vader bruidegom Dirk van Roekel (boerenarbeider, Bodegraven); moeder bruidegom Cornelia van der Zaan (zonder beroep, Bodegraven); vader bruid Arie Tuinenburg (koopman, Alphen); moeder bruid Clacina van Muijen (zonder beroep, Alphen); getuige Baltus Hendrikus Hooftman, 69 jaar, koopman, Aarlanderveen; 2e getuige Jan Mulder, 65 jaar, zonder beroep, Alphen; 3e getuige Louis van Beek, 36 jaar, gemeenteveldwachter, Alphen; 4e getuige Gerardus Soeteman, 34 jaar, dienaar van politie, Alphen; annotatie afkondigingen 09-12-1906 en 16-12-1906 te Alphen en Bodegraven

Huwelijksakte Jan van Roekel en Johanna Cornelia Kalkman:
Den Dertiende Juni negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente BODEGRAVEN, in het Huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan Jan van Roekel oud eenendertig jaren, van beroep stuurman-stoomboot geboren te Bodegraven en wonende te Bodegraven, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Zwammerdam, weduwnaar van Trijntje Tuinenberg, meerderjarig zoon van Dirk van Roekel, overleden en van Cornelia van der Zaan, zonder beroep, wonende te Bodegraven en Johanna Cornelia Kalkman oud vierentwintig jaren, van beroep zonder geboren te Heenvliet en wonende te Krimpen aan de Lek, meerderjarig dochter van Willem Kalkman, scheepmaker, en van Jannigje Marelis, zonder beroep, beide wonende te Krimpen aan de Lek
De ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn geschied in deze gemeente en in de gemeenten Zwammerdam en Krimpen aan de Lek Een en Acht Juni dezes jaars
Daar geene verhindering tegen de voltrekking van dit huwelijk te mijner kennis is gebracht, heb ik den aanstaanden echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren aanwezig
Pieter van Roekel oud vierendertig jaren, van beroep spoorwegbeambtenaar wonende te Bodegraven, broeder van den bruidegom
Jacob Koster oud zesentwintig jaren, van beroep besteller van goederen wonende te Bodegraven
Bastiaan Willem van Solingen oud Achtenvijftig jaren, van beroep zonder wonende te Bodegraven
Mozes Kahu oud tweeenzestig jaren, van beroep koopman wonende te Bodegraven
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen,
J v Roekel P van Roekel J.C. Kalkman J. Koster W. Kalkman B.W. van Solingen Jannigje Marelis M. Kahu

Email Marieke van Noorden 23-3-2021
Aanvulling
Trouw akte 3 van Jan en Anna

© Gijs van Roekel, Maarn 2007 - Ga naar begin