Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Gerhardus Hendrikus van Roekel

Mijnwerker, zoon van Wouter van Roekel en Grada Mechtelina Ubing, geboren 17-7-1913 Duiven, overleden 1983 Nuth en begraven AB Nuth

Trouwt 17-10-1933 Nuth [18] Antonia Boesveld, dochter van Arend Boesveld en Anna Kleintjes, geboren 16-9-1915 Nuth, overleden 16-11-1947 Sittard [262, Nuth 32]

Trouwt 17-12-1949 Elisabeth Wassbauer, weduwe van NN Muller

Kinderen van Gerardus en Antonia:

 1. Gerardus Hendrikus van Roekel, geboren 14-8-1933 Heerlen [1149]
 2. NN van Roekel, levenloos geboren zoon 6-10-1934 Sittard [198]
 3. NN van Roekel, levenloos geboren 3-4-1937 Nuth [9]
 4. NN van Roekel, levenloos geboren 27-4-1939 Heerlen [239]

Kinderen van Gerardus en Elisabeth:

 1. Jo van Roekel
 2. Ton van Roekel, geboren 8-9-1949, overleden 2-10-2002 en begraven Nuth
  Trouwt Gerda Lemmens
 3. Marleen van Roekel, geboren 19-12-1952
 4. Gerrie van Roekel, geboren 24-9-1954
 5. Joke van Roekel, geboren 15-11-1958

Bronnen:

JB:
Bidprentje van Antonia Boesveld, transcriptie:
JEZUS + MARIA + JOSEPH
Bid voor de ziel van zaliger
+
Antonia Boesveld
Echtgenote van
Gerardus v. Roekel
De dierbare overledene werd geboren te
Nuth 16 Sept. 1915 en overleed in 't Ziekenhuis
te Sittard. voorzien van de H,H. Sacramenten
der stervenden, 16 Nov. 1947.
-------
Een grote genade is het van den goeden God,
als de mens het uur van scheiden langzaam ziet
naderen. Daardoor kan hij zich immers voorbe-
reiden, om goed te sterven.
Yverig was de overledene in den dienst des
Heren, vol toewijding en offervaardigheid voor
haar dierbaren en een voorbeeld voor haar om-
geving.
Een zwaar kruis werd haar op de schouders
gelegd; geduldig en vol overgave aan Gods
H. Wil heeft zy haar lijden gedragen, totdat de
dood haar kwam verlossen, om haar te brengen
naar 't Vaderhuis, waarheen zij haar dierbaren
voorgaat.
Dierbare echtgenoot en kind gedenkt mijner in
uw gebeden, opdat we elkaar eenmaal moge
weerzien, om dan nooit meer gescheiden te wor-
den.
ONZE VADER - WEES GEGROET
...................................................................
Drukkery Tillmans, Nuth.
CBG Familieadvertenties tot 1970:

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin