Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Maria Boesveld

Dochter van Hendrikus Boesveld en Wilhelmina Maria van Roekel, geboren 11-11-1944 Nuth

Trouwt 5-5-1966 Hoensbroek Johannes Martinus (Jan) Bruinsma, zoon van Bonifazius (Bouke, Koos) Bruinsma en Maria Louisa (Louise) Wijnen, geboren 14-5-1941 Hoensbroek, overleden 17-4-2006 Gran Canaria en begraven Hoensbroek

Kinderen:

  1. Marlou Maria Louisa (Marlou) Bruinsma, geboren 10-7-1967 Hoensbroek
  2. Christina Maria Helena (Christina) Bruinsma, geboren 29-5-1969 Hoensbroek
  3. Yvonne Martha Cornelia (Yvonne) Bruinsma, geboren 25-11-1970 Hoensbroek

Bronnen:

JB:
Trouwfoto van Maria en Jan:

JB:
Jan en Maria trouwden in de R.K. Kleine St. Jan te Hoensbroek
JB Over de familie Bruinsma:
De familie Bruinsma is afkomstig uit Gaasterland, een streek in het Zuidwesten van Friesland, omvattende de dorpen Balk, Rijs Nijemirdum, Mirns, Hemelumer Oldeferd en Nyefurd. Op 1 januari 1984 kwam er een officiŽle gemeente Gaasterland bij. In 1950 had het gewest een oppervlakte van 7570 ha en een inwoneraantal van 6695. Op 5 juni 1985 werd de naam van de plaats veranderd in Gaasterlan-Sleat en het aantal inwoners bedroeg aan het begin van 2003 bijna 10.000.

In deze streek heeft de familie Bruinsma van 1750 tot 1900 gewoond en gewerkt. De naam Bruinsma is een echte Friese familie, duidelijk herkenbaar aan de uitgang ma. Het achtervoegsel -ma komt van monna, wat 'man' of 'mens' betekent. Bruinsma betekent dan 'een (mens) van Bruin' waarmee men aanduidt tot welke groep of familie deze persoon behoort. Namen eindigend op ma en stra worden als typisch Fries beschouwd. De naam Bruinsma is een patroniem, een van de vadersnaam gevormde achternaam. In de zeventiende en achttiende eeuw komen deze vorm van namen vaak voor. Bij de volkstelling in 1947 kwam de naam Bruinsma in Friesland 1399 en in Limburg 58 keer voor. In heel Nederland was dat 2852 maal.

De naam is afkomstig van Bruuns, die voor het eerst gesignaleerd is in 1449 in Zwolle. In 1453 vinden we nog een naam Bruun Dircxsoen en in 1459 Floris Bruynensoen. De oud-grootvader Wouter Aukes Bruinsma moest feitelijk Wouter Aukes Terpstra heten. Als enige uit het gezin Terpstra-Bruinsma volgde hij de naam van zijn moeder Hetske Wouters Bruinsma. Op de vraag waarom dit is gebeurd, hebben we tot op heden nog geen redelijk antwoord kunnen vinden.

Tot 1900 is de familie in Friesland bij elkaar gebleven. Met Wobke Bruinsma zwermt de familie uit naar Nord-Rhein-Westfalen, waar vanwege economische omstandigheden veel Friezen heen trokken. Wobke keert omstreeks 1914 terug naar Steenwijkerwold en begint hier als winkelier. Het hele gezin vertrekt in 1924 naar Schinnen om daar een bestaan op te bouwen, omdat daar het werk in de steenkolenmijnen velen trekt. Vier van zijn zonen zijn hier als mijnwerker begonnen. Zelf kocht hij een boerderij 'de Witzenhof in Wolfllagen. De anderen emigreren naar Canada. Tot op heden is het overgrote deel van de rest van de familie in Zuid-Limburg nog terug te vinden.

Hoensbroek, 18 februari 2005

Email Christina Ruijzendaal-Bruinsma 7-11-2006:
Aanvulling

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin