Parenteel Jannes Poll - Inleiding Naamlijst Bronnen


Hendrika (Riekske, Rieka) van Eijk

Kookster, dochter van Stephanus Marinus van Eijk en Gerritje van Roekel, geboren 17-10-1904 Duitsland Dümpten, overleden 4-3-1998 Bennekom en gecremeerd 9-3-1998 Beuningen

Trouwt 10-12-1926 Wageningen [91] Lucas (Luc) van Ree, timmerman, zoon van Jacob van Ree en Bartje de Groot, geboren 23-2-1902 Hoorn (NH), overleden 6-5-1935 Den Haag

Trouwt 9-4-1941 Wageningen [23] Coenraad Cornelis (Coen) Agelink, kantoorbode aan de Landbouwhoogeschool, zoon van Engelbart Agelink en Sara M Goudkuil, weduwnaar van Jannetje Heijnekamp, geboren 9-11-1891 Wageningen, overleden 26-2-1975 Wageningen

Kind van Hendrika en Lucas:

  1. Reintje van Ree, geboren 11-10-1928 Den Haag

Bronnen:

Email Hendrik Roering 25-6-2011:
Tekenen van leven:
Rieka wordt 17 oktober 1904 geboren in de gemeente Dümpten in het Duitse Roergebied. Zij verliest haar vader als zij een half jaar oud is. Gezien de uitspraken binnen de familie heeft zij altijd in de veronderstelling verkeerd dat haar vader en diens zuster in het weeshuis opgroeiden. In feite heeft alleen de zuster, tante Maria Jonanna van Eijk, een aantal jaren in het Gereformeerde Burgerweeshuis te Rotterdam doorgebracht. ln januari 1897 vertrekt deze naar Oosterbeek. Als Rieka's moeder in 1905 weduwe wordt - en dus geen inkomsten meer heeft - neemt zij kostgangers in huis. Daarbij zijn ook twee van haar broers die dan kennelijk ook in Dümpten of omgeving werkzaam zijn. Eén daarvan is Hendrik. Deze is getrouwd met Reintje en zij hebben geen kinderen. Om Gerritje te ontlasten nemen zij in een later stadium Steffan in huis. Maar met hem is geen huis te houden. Doordat haar broertje Steffan zich zo misdraagt bij zijn pleegouders, komt Rieka bij wijze van verjaardagscadeau diens plaats in hun kinderloze gezin innemen. Tevens wordt dan schriftelijk vastgelegd dat de adoptie blijvend is. Alleen als Rieka het zelf zou willen kan ze terug naar het gezin waar zij vandaan komt. Daarna verhuist zij met haar adoptief-ouders naar Wageningen. Henk heeft een goed inkomen en kan Rieka dus goed opvoeden.

Rieka is echter een "zwak poppetje", dus veel ziek. Zij heeft haar echte moeder maar één keer gezien bij een bezoek aan Duitsland. Later wanneer zij op zekere dag in Wageningen boodschappen doet, stopt er een auto in haar nabijheid en een daarin zittende vrouw vraagt toevallig aan haar of zij weet waar de familie Van Roekel woont. Wanneer Rieka mededeelt dat zij de dochter is zegt de vrouw: "Ben jij soms Rieka"? Na het bevestigend antwoord zegt deze dan: "Dan ben jij mijn dochter en ik kom je opzoeken". Rieka werkt eerst in de bloemenwinkel van Bresser en daama in de pettenwinkel van Van Embden, beide te Wageningen. Nadat Rieka kennis krijgt aan Lucas van Ree en zij zich in 1925 hebben verloofd wil Lucas toch wel weten hoe de broers en zusters van zijn aanstaande er uit zien. Dus wordt een bezoek gebracht aan Heerlen. Haar broer Steffan ligt dan al ziek te bed met TBC (tuberculose). Tijdens dit bezoek wordt Rieka met TBC besmet. Ze wordt daaaroor gedurende 9 maanden verpleegd in het sanatorium Oranje-Nassau-Oord te Wageningen. Korte tijd later trouwt zij met Lucas. Zij verhuist met hem naar Scheveningen waar zij gaan wonen in de Pluvierstraat 744. Daar wordt hun dochter Reintje geboren. Daar bijft het bij want Rieka mag door haar ziekte niet teveel kinderen krijgen. Lucas is timmerman in de bouw en daamaast voor zijn liefhebberij lid van het Haagsch Arbeiders Symphonie Orkest (HASO) waarin hij trompet speelt.

Inmiddels is de crisistijd aangebroken. In mei 1935 overlijdt Lucas aan hersenvliesontsteking als gevolg van griep. Dan keert Rieka weer terug naar haar ouders in Wageningen. Vanuit dit huis is zij tweemaal elders als huishoudster werkzaam. Daama gaat zij met Reintje op zichzelf wonen. Rieka kijgt dan een baantje als kookster. Schoolkinderen waarvan de vader werkeloos of uitgevroren is krijgen door de gemeente Wageningen tijdens de wintermaanden warme maaltijden verstrekt. Gedurende de zomermaanden werkt Rieka met een andere vrouw in enkele rijksgebouwen. "Zo komt Jan Splinter door de winter" is haar devies. In 1941 hertrouwt Riek met Koen Agelink, weduwnaar van Jannetje Heijnekamp. Koen is als bode op de Landbouw-hogeschool werkzaam. Deze brengt uit zijn vorig huwelijk een zoon mee en zo heeft Rieka's dochter Reintje er meteen een broer bij. Het gezin woont in Wageningen in de Julianastraat 64.

Twee wereldoorlogen maakt Rieka mee. De eerste wereldoorlog van 1914-1918 is aan Holland voorbijgegaan maar de jongens moesten wel opkomen. In de tweede wereldoorlog van 1940-l945 is het wel raak. In mei 1940 moet zij haar huis in de steek laten en van eind 1944 totjuni 1945 wordt zij weer geëvacueerd. Eerst naar Veenendaal en daarna verder noordwaarts tot in Friesland toe. Bij terugkomst in Wageningen is er niet veel meer over. Tot omstreeks 1997 woont Rieka in Wageningen in de Julianastraat 64. Dan vertrekt zij naar Bennekom, waar haar dochter Reintje woont. Hier komt zij te wonen in het woon- en zorgcentrum "Beringhem" aan de Commandeursweg in Bennekom. Hier overlijdt Rieka, de zwakste van al haar broers en zusters, op 4 maart 1998 ín de leeftijd van 93 jaar. Op 9 maart daar op volgend wordt Rieka in het crematorium "Rijk van Nijmegen" te Beunigen gecremeerd.

Email Meg den Hartog 4-12-2013:
Correctie

© Gijs van Roekel, Maarn 2009 - Ga naar begin