Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Hendricus Gijsbertus Jacob van Roekel

Gedeputeerde, burgemeester, zoon van Gijsbertus van Roekel en Catharina van Voorst, geboren 27-6-1937 Ede

Trouwt 15-11-1962 Ede Jantje Egbertsen, dochter van Breunis Egbertsen en Geertje van Westerneng, geboren 3-2-1941 Ede, overleden 8-12-1981 Rijssen

Trouwt 11-5-1988 Hellendoorn Petronella Catharina Gerritsen, geboren 15-6-1958 Wierden

Kinderen van Hendricus en Jantje:

  1. Gijsbert Willem van Roekel, geboren 4-11-1964 Veenendaal
  2. Gerald Carel Robert van Roekel, geboren 10-7-1967 Barneveld

Bronnen:

GR132-XVII-III:
Hendricus was burgemeester van Almelo en werd 'Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw' op 29-4-1988
GR133-134:
Interview met Hendricus van Roekel door Th. van Osch op 21-12-1985

Zoeklicht op ...

H. G. J. van Roekel

Als eerste in de reeks van deze nieuwe rubriek, waarin we de aandacht richten op Overijsselse CDAbestuurders, die vanuit hun functie regelmatig te maken hebben met het "Haagse circuit", hebben we een gesprek met gedeputeerde H. G. J. van Roekel, de provinciale minister van FinanciŽn.
"Meneer van Roekel, naast het beheer van de portefeuille van financiŽn voor de provincie bent u - wegens langdurige ziekte van mr. J. L. M. Niers - ook al enige maanden actief als waarnemend Commissaris der Koningin. Hoe ervaart u deze toch niet bepaald lichte taak?"
"Hoewel ik er in het begin wel wat tegen opzag, mag ik wel zeggen, dat - ook door het vertrouwen, dat men in mij stelt - ik het nu zeer prettig vind en het ook als een prikkeling voor mijzelf zie om het zo goed mogelijk te doen. Mijn ervaring is, dat het provinciale bestuur, zowel Provinciale Staten als GS en alle ambtelijke medewerkers echt om mij heen staan. Iedereen - zonder uitzondering - wil zich inzetten om samen met mij het apparaat op consistente wijze te, laten doordraaien."
"Het feit, dat Flevoland provincie wordt heeft consequenties voor Overijssel. Kunt u stellen, dat dit ook in financieel opzicht het geval is?"
"Jazeker, en niet bepaald in positieve zin: integendeel. Structureel en wel meerarig kost het Overijssel ongeveer 3,5 miljoen gulden per jaar. Dit bedrag kan niet worden opgebracht, tenzij het voorzieningenniveau voor de burgers verlaagd wordt en dat wordt door Provinciale Staten in grote meerderheid niet gewenst. De burgers worden altijd de dupe van dit soort "rijksbeleid", hetzij door a. minder subsidie of b. verhoging van lasten.
Helaas konden wij niet anders dan besluiten tot dit laatste en omdat de provinciale inkomstenbronnen in aantal niet zo erg groot zijn, kon het niet anders dan door verhoging van de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting bereikt worden. Provinciale Staten willen dit echter voorlopig niet langer dan voor ťťn jaar toestaan en daarom moeten we volgend jaar opnieuw de balans opmaken."
"Hoe ziet u de financiŽle toekomst van Overijssel?"
"Daarover heb ik toch wel zorgen op langere termijn, omdat het "gat" van Flevoland blijft doorwerken. Ook het statenbesluit om voor 1987 ruim 1 miljoen gulden aan nieuw beleid door te zetten, terwijl Overijssel per 1 april van dat jaar - en dat is helaas geen mop - door een nieuwe opzet van de motorrijtuigenbelasting op jaarbasis ongeveer ťťn miljoen gulden minder inkomsten krijgt"
"Wat denkt u van de financiŽle gevolgen van het door dit kabinet gevoerde en te voeren decentralisatiebeleid?"
"Daar sta ik wat twijfelachtig tegenover. Door het rijk worden stukje bij beetje schoorvoetend diverse taken naar de lagere overheden, provincieen gemeente, overgeheveld, maar de daarbij behorende financiŽle middelen worden zeer tot mijn verdriet niet meegeleverd.
In de gesprekken, die ik voerde met de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en van FinanciŽn is mij wel gebleken, dat zij het met mij eens zijn, dat - als taken gedecentrali seerd worden- deze vergezeld dienen te gaan van de adequate financiŽle middelen, maar zekerheid daarover geven ze niet"
"Heeft u in uw dubbelfunctie veel contacten met Den Haag?"
"Jazeker, met diverse leden van het kabinet heb ik regelmatig gesprekken over allerhande zaken. Eigenlijk te veel om te noemen in dit verhaal maar een paar wil ik er uitlichten.
Een uitermate gevoelige zaak als de PKB (Planologische Kernbeslissing) betreffende de plaatsing van een energiecentrale in de Noordoostpolder. Van groot belang voor het veilig stellen van de energievoorziening in Overijssel na 1995 en ook van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio.
Een andere zaak waar ik veel tijd en zorg aan besteed is de vervulling van burgemeestersvacatures (op termijn 9 stuks), het ontvangen van sollicitanten en de benoemingen van burgemeesters of tijdelijk waarnemende burgemeesters."
"De begroting 1986 is nu achter de rug. Dan hebt u nu natuurlijk de handen vrij voor andere zaken?"
"Vergis je daar niet in! Met de ambtenaren kijken we alweer naarstig naar de cijfers voor 1987. Geldzaken is voor mij altijd een materie, waarin ik als bestuurder steeds ver vooruit probeer te kijken."
"Het lijkt mij nu een goed moment om dit vraaggesprek af te sluiten. Dank u wel voor de bestede - kostbare - tijd. Laten we vanaf deze plaats ook de Commissaris der Koningin, de heer Niers, van harte beterschap toewensen en hopen, dat hij zijn werkzaamheden spoedig weer kan hervatten."


© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin