Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Aede (Eede Ede Edo) Auckes van Reynalda (Reiners) [KRL-189492]

Zoon van Aucke Sippes en Anna NN, geboren 1490, overleden 1549

Trouwt 1515 Idscke NN [KRL-189493], geboren 1495

Kinderen:

 1. Sybe Aedes van Reynalda
 2. Ida (Eda) Aedesdr van Reynalda (Regnaerda), geboren 1510, overleden voor 1562 Wirdum
  Trouwt voor 1540 Broek Wybren Auckes Waltinga, zoon van Aucke Wybrens (Awcko Wibrensz) Waltinga en Beintz NN, geboren 1500, overleden 7-10-1549
  Trouwt 1550 Wirdum Doytze (Doettie) Bockes Wiarda, zoon van Bocke (Bocko) Doytzes Wiarda (Wyaerda) en Riem(e) Lieuwes Tjepma, geboren 1526, overleden voor 1562
 3. Aucke Aedes (Edes) van Reynalda, geboren 1515
  Trouwt Anna Upckesdr, geboren 1520
 4. NN Aedes van Reynalda, geboren 1520
  Trouwt Jochem Hanszn van Wyckel, zoon van Hans Tjallings Wyckel en NN, geboren 1515 Wijckel, overleden na 1555
 5. Anna Edes Reynalda, geboren ca 1530, overleden ca 1565
  Trouwt Oene Yges, geboren ca 1520, overleden ca 1565
 6. NN Aedes van Reynalda, geboren 1530
  Trouwt Benedictus (Benedix, Gerrit) Walthes van Hettinga, zoon van Walte (Walthe) Benedictuszn van Hettinga en Dieuwer NN, geboren 1525 Teroele, overleden 1580
 7. Oene Aedes van Reynalda [KRL-94746], geboren 1535 Tjerkgaast

Bronnen:

GenealogieOnline Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel

© Gijs van Roekel, Maarn 2023 - Ga naar begin