Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jhr Antonis (Antonius, Anthonis) van Wees

Kinderen:

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
2-5-1622 Opt hooft vanden olden dam. Antonis is aanwezig 'Tot de uijtsettinge van de ongelden van de sluijse ende andere onkosten'
Hij is op dezelfde dag ook betrokken bij de koop van enkele perceeltjes land van de gemeente Wageningen 7-5-1626 Antonis wordt genoemd ivm het rekenschap geven van ontvangsten en schulden van het kerspel
17-3-1630 Antonis buurtrichter
9-1-1631/2 Antonis buurtrichter
9-5-1633 Antonis buurtrichter
29-4-1635 Antonis buurtrichter
29-6-1636 Antonis buurtrichter
4-4-1639 Anthonis buurteester
23-4-1640 Antonis wordt toegevoegd aan de commissie die kerkrekeningen (waaronder die van wijlen Berent Willemssoon) en onderhoudskosten van de pastorie gaat controleren

© Gijs van Roekel, Maarn 2023 - Ga naar begin