Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Berent Willemssoon (Wilhelmssoon)

Overleden voor 2-5-1637

Kinderen:

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
13-5-1625 Berent is benoemd in een commissie die het grensgeschil tussen Bennekom en Wageningen moet gaan oplossen
7-5-1626 Berent wordt genoemd ivm het rekenschap geven van ontvangsten en schulden van het kerspel
19-5-1627 Berent aankomend kerkmeester als opvolger van Gijsbert Jansen
9-3-1631 Berent afgaand kerkmeester
29-4-1635 Berent aankomend buurtmeester
18-3-1636 Berent blijft buurtmeester
2-5-1637 Berent is afgaand buurtmeester
8-5-1638 [er staat 1639] 'Tot de reeckeninge vande inkomsten der Bennecomsche kercke welcke Berent Willemss zaliger voor desen heeft geadministreert sijn gecommitteert ... [Kennelijk is Berent overledem en er wordt een commissie benoemd die zijn adminstratie gaan controleren]
4-4-1639 De rekening van de kerkinkomsten van Berent zaliger moet nog gecontroleerd worden
23-4-1640 De kerkrekeningen van Berent moeten nog steeds behandeld worden ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2023 - Ga naar begin