Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Johan Hendricxen Haelboom (Jan Henrijckssen (Halboom))

Zoon van Hendrick Jelissen Haalboom en Grietjen Geurts, geboren 1600-10, overleden ca 1674

Trouwt NN

Kinderen:

  1. Hendrick Janssen Haalboom (Henrijck Janssen Haelboom, Hendri(c)k Hoolboom), geboren ca 1647

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
16-3-1652 Jan zit in een commissie die een plan gaat maken voor verbetering van de pastorie
14-3-1665 Jan gaat bijdragen voor de pastorie en de kekklok innen
15-3-1666 Jan gaat de resterende bijdragen voor de pastorie en de kekklok innen
15-3-1670 Jan is afgaand kerkmeester
VG1984p32:
Jan krijgt 7-4-1632 inv + opr voor het herengoed Haalboom te Bennekom, idem opr 3-6-1644
HV1p55:
In het kerspel Bennekom, in het dorp, herengoed Haelboom:
07-04-1632 Jan Henricks, investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Henrick Jelis Haelboom.
12-05-1638 Jan Hendricxen Haelboom oprukking.
03-11-1638 Sir Henrij Herbert, Ridder en Colonel van een regiment Engelschen, krijgt transport na
overdracht door Johannes Henrics Haelboom, van enige percelen te weten De Driest mitten
Heijligenberch en Clootgen groot vier molder, dat heggestuck en noch een acker achter die
hegh streckende op die Wildgraeff groot een molder geseijs, welke tot een bijzondere zaal-
weer worden opgedragen.
12-01-1639 De percelen die tot een bijzondere zaalweer zijn opgedragen, zijn gevrijd en tot een tynsgoed
gemaakt.
03-06-1644 Jan Henricxen Haelboom oprukking (16-05-1651, 18-10-1658, 23-04-1664, 25-06-1670).
13-06-1646 Jan Henricx Haelboom approbatie van huwelijksvoorwaarden d.d. 28-02-1646.

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin