Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jhr Thijmen Sloet (Timan Sloot) (toe Boeckeloo)

Heer van Warmelo en Boekelo, vaandrig 1637, kapt.-luit. bij den Graaf van Solms 1662, serg.-maj. en commandant kasteel Hollandia op Banda 1663, kerkmeester te Bennekom, zoon van Arend Sloet en Mechteld van der Veen, geboren 19-5-1613 Nijmegen, overleden 22-4-1680 NOI Batavia
Trouwt 7-5-1637 Drempt Aleida van Rouwenhorst, dochter van Hendrik van Rouwenoort en Gijsbertha van Broekhuizen, geboren 1610, overleden 1660 Bennekom

Kinderen:

  1. Jhr Arend (Arnold, Arent) Sloet (Sloot) toe Boeckeloo, geboren 1640 Doesburg, overleden 22-4-1687 Diepenheim Huize Warmelo

Bronnen:

GenalogieOnline West-Europese adel
DI3:
Het verslag van de vergadering van 18-2-1661 wordt mede ondertekend door de Hooch Edelgeborene Jonkheer Timan Sloot.
DI4:
Het verslag van de vergadering van 1-4-1662 wordt mede ondertekend door de Hoochedelgeboren Jonkheer Timan Sloot.
DI4:
Wordt genoemd als 'geerfde kerspels Jonkeren tot Bennekom' in het verslag van 14-3-1665.
DI6:
Ondertekent als 'Arent Sloot capiteyn onder haar Hoogm[o]g[ende]n' het verslag van 18-4-1670.
Buurtboek Bennekom
16-3-1647 Thijmen wil 'een streep van de gemeijnte' kopen
16-3-1647 Thijmen neemt deel aan de financiŽle controle
14-3-1648 Thijmen heeft met toestemming 'een streepken int westen voor sijn edeles lant afgegraven, is geconsenteert het selve lant voortaen in eijgendoom te besitten mits dat sijn edele in het school eenen kachel oven ofte stooff sal laten maken ende de selve school eens versijen met nootwendijge bancken alles op sijn edeler eijgen kosten'. [Voor wat hoort wat!]
14-3-1648 Thijmen zal de kerk- en buurtrekening controleren
12-3-1650 'Joncker Sloot versoeckende een hoeckxken teijnders sijn steeghe vander gemeijnte te koopen.'
12-3-1650 Thijmen beoordeelt mede de kerk- en andere rekeningen
11-3-1651 Thijmen is buurtrichter
2-4-1651 Thijmen krijgt toestemming 'het hoexken van de gemeijnte teijndens sijn steeghe' van de gemeente te kopen
7-4-1651 Thijmen koopt het inmiddels afgepaalde hoekje voor f 50-20 welk bedrag zal worden aangewend tot betaling van de nieuwe kerkklok
16-3-1652 Thijmen zit in een commissie die een plan gaat maken voor verbetering van de pastorie
13-4-1652 Thijmen neemt deel aan een vergadering 'Tot het verhooren van kerckmeesters ende buijrmeijsters reeckeninge' en ook over zijn aankoop van een hoekje grond van de gemeente
15-3-1653 Thijmen is buurtrichter
14-3-1654 Thijmen is buurtrichter
14-3-1654 Thijmen wordt genoemd ivm de opname van f 200 tbv van de nieuwe kerkklok
14-3-1654 Thijmen wordt opnieuw genoemd ivm overdracht van een hoekje grond
13-3-1655 Thijmen is buurtrichter
28-5-1656 Thijmen woont deze bijzondere vergadering over een resolutie van de geŽrfden van Wageningen over het al een tijd spelende grensconflict bij, de resolutie wordt eenstemmig afgewezen!
15-3-1660 Thijmen moet met de andere jonkers toezicht houden 'Omme het onordentlijckheijt int graven ende weijden van de gemeijnte voor te komen'
12-3-1661 Thijmen bekijkt een verzoek van Corneleis Willemssen

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin