Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem NN

Kinderen:

  1. Cornel(e)is Willemsen (tot Hal), armenmeester te Bennekom
  2. Claes Willemsen

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
14-3-1654 Cornelis is aankomend buurtmeester
13-3-1655 Corneleis is gecontinueerd ald buurtmeester
15-3-1659 Corneleis is afgaand buurtmeester
15-3-1659 Claes is aankomend buurtmeester
13-3-1660 Corneleis en zijn buren moeten iets aan de te smalle Doodtsteegh doen
13-3-1660 Claes is gecontinueerd als buurtmeester
12-3-1661 'Corneleis Willemssen versoeckt aen de gemeijnte langhs de wegh van den Halder brijnck nae Bennecom te moegen leggen een wal om sijn landt te vreeden ende te moegen bepoten ...'
11-3-1662 Corneleis is aankomend buurtmeester
15-3-1664 'Wort verstaen dat het hoeckien brijncke omtrent Toenis Guertss teijnden Corneleis Willemssen kamp eijgendoomelijck voort aen sal blijven tot gemeijnte gelijck het voor desen altijt gewest is.'
14-3-1665 Corneleis is gecontinueerd als kerkmeester
13-3-1666 Corneleis moet nog f 12 aan de buurt betalen
3-6-1666 Corneleis wordt in een acte van een rechtzaak over grondgebruik genoemd
12-3-1667 Is geresolveert dat Corneleis Willemssen'die eene rij pooten op die Haldersteegh sal hebben op te neemen of sal bij die burmeesters opgetrocken worden.'
10-3-1668 Corneleis is afgaand kerkmeester
DI7:
Wordt genoemd als aankomend armenmeester in het verslag van 14-6-1671.
DI7:
Wordt gecontinueerd als armenmeester in het verslag van 25-4-1672.

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin