Parenteel Jan Evertsen van Roekelt - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan van Roekelt

Zoon van Jan Evertsen van Roekelt en Willemken Wolters, overleden 6-1713 Wageningen

Trouwt met Gerbregt de Kemp, overleden 3-1708 Wageningen

Trouwt 22-7-1708 Lunteren met Catharina Schaats, dochter van Wouter Schaats en Gerritje van Cortregt

Kinderen van Jan en Gerbregt:

  1. Jan van Roekelt, gedoopt 25-11-1704 Wageningen
  2. Jan van Roekelt, gedoopt 25-3-1706 Wageningen

Bronnen:

GvR Opmerkingen:
Jan van Roekelt was waard in de herberg het Stadswapen aan de Hoogstraat, voormalig bakkerij. Hij moet een gegoed burger van de stad geweest zijn want hij koopt twee graven in de kerk. Later gaat het kennelijk wat minder want hij leent enkele malen belangrijke sommen geld met zijn woning als onderpand. Zijn tweede huwelijk met Catharina Schaats vindt plaats in Lunteren, de reden daarvan is onbekend.
GR7:
Wageningse van Roekelts, op 22-1-1714 dragen de curators over de boedel van ..., zijn broer Steven van Roekelt en Hendrik Kemp, samen met de al genoemde Jan van Roekelt, land gelegen te Wageningen over, ook verkopen zij een huis gelegen in de Hoogstraat. Jans echtgenote zal zijn overleden, zijn broer zal voogd zijn geweest over de kinderen. Op dezelfde datum verkoopt Jan land aan de Buijsesteegh en aan de Dijkgraaf, dit land lag buiten de stadswallen.
Dezelfde dag verkoopt Jan ook land aan zijn broer Steven, als belendend perceel wordt oa een perceel van een broer Hendrik genoemd.
Op 2-7-1712 verkoopt Jan weer land in Wageningen.
Op 17-9-1728 blijkt Jan te zijn overleden, zijn weduwe Catrijn Schraet verkoopt dan een akker aan de Buijsesteeg.
GABW1665.2-13-82:
1713 Junij - Jan van Roekel
GABW1665.2-6-21:
1713 Junij - Jan van Roekelt begraven
GARBS1665.1-14-1:
Op 24-11-1700 koopt Jan Jansen van Roekelt twee graven in de kerk tussen twee pijlers 7 tegels breed, van de erfgenamen van Elbert Willemsen, voor 30 gulden contant betaald
GABW1665.2-10-24:
1708 Meert - de Vrouw van Jan van Roekel
GALW1666.3-4-19:
(in Register en namen der Ledematen in de Gereformeerde Gemeinte J. C. te Wageningen in den Jare 1707 opgenomen en aangetekend omtrent het Paaschfeest) ... In de Stad Hoogstraat ... Jan van Roekelt, Gerbregt de Kemp, Hvr ...
GATL595-133-3:
1708 Den 22 Julij Jan van Roekelt weduwnaar en Catharina Schaats met attestatie van Wageningen
GARBS1665.3-121-7:
(In de administratie van de stoelen in de kerk) Op 9-6-1726 heeft Willem van Griethuijsen approbatie gekregen van een stoel van Catrijn Schaats wed van Jan van Roekelt en een van Catrijn Does aan hem overgedaan dus van die twee plaatsen voor de kerck 5-0-0
AZ2b-289:
3-9-1727 Catrijn Schaats wed Jan van Roeckelt geads. Willem van Ede verkoopt aan Aantonij van der Meij en Jacoba van de Linden echtel. huijs, schuer, hoff en erff a/d Hoogstraat 316 Carolus Guldens
AZ2a-119:
In 1708 is Jan waard van de herberg Het Stadswapen, perceel 054 + 058. Op 3-9-1710 lenen Jan van Roekel en Catrijna Schaats 492 gulden, rente 4%, borg huijs en hoff aan de Hoogstraat, van de stad Wageningen, afbetaald 7-5-1739.
Op 7-2-1711 leent Jan van Roekel van outburgemeester Antonij van der Horst 350 gulden, rente 5%, borg land etc, laatstelijck huijs bij Echtel. debiteuren bew. aan de Hoogstraat met den hoff daerachter.
Op 15-1-1780 (???) Erfscheidinge tusschen Steven, Hendrik en Jan van Roekelt drie gebroeders, kinderen en erfgenamen van wijlen Willemken Wolters in leeve bij Jan Evertsen verwekt, na voorgaande overslagh en astimatie der ongereden goederen, en Steven van Roekelt en Jan van Roekelt voor haar deel en portie hebben aangenomen en ontfanghen de behuijsinge en hof tegenwoordig bij haar bewoond ende gebruijkt worden a/d Hoogh Straat, O:Hendrik van Zuijlen, W:Oudburgemeester Antonij van der Horst, Z:Hoogh straat, N:Stads Walle (perceel 058west + 054). Daartegens heeft Hendrik van Roekelt voor zijn deel en erfportie geaccepteerd en aangenomen de behuijsinge en erfgront O:Hoogstraat, W,N:Aaltjen de Kemp wed van wijlen Lubbert van Maanen, Z:Beunigstraat (perceel 075)
Na het overlijden van Jan wordt zijn halve huis door de curatoren verkocht aan Jerrephaas van Leeuwen (17-2-1714) die ook de andere helft van Steven koopt (23-7-1714), Steven en Henderick de Kemp zijn momboiren over het onmundige kint van Jan.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin