Parenteel Jan Evertsen van Roekelt - Inleiding Naamlijst Bronnen


Hendrick van Roekelt

Zoon van Jan Evertsen van Roekelt en Willemken Wolters, geboren 1651, overleden 8-7-1741 Wageningen

Ondertrouw 3-4-1701 Rotterdam, trouwt 19-4-1701 Rotterdam met Elizabeth van Brummen, weduwe van Jan Woutersen Heij, geboren Wageningen, overleden 4-11-1735 Wageningen

Op zijn 90ste wordt Hendrick nog een keer vader, de moeder is waarschijnlijk Elbertje Bertens

Kinderen van Hendrick en Elizabeth:

  1. Willemke van Roekelt, gedoopt 30-7-1702 Wageningen
    trouwt? Roelof Staasing, weduwnaar van Wilhelmina van den Heuvel
  2. Alida van Roekelt, gedoopt 1-6-1704 Wageningen

Kind van Hendrick en Elbertje:

  1. Jans van Roekelt, gedoopt 24-1-1741 Wageningen

Bronnen:

GvR Opmerkingen:
Hendrik was bakker en gezeten burger van de stad, lid van het bakkersgilde, ouderling. Hij bezat een huis in de Hoogstraat. Om wat voor reden dan ook trouwt hij in Rotterdam, zijn kinderen worden echter weer in Wageningen geboren. Uit een akte blijkt dat hij in 1741 op 90 jarige leeftijd nog een keer vader wordt....
GR7:
Op 9-7-1711 verkopen Hendrik en zijn vrouw Elisabeth van Brummenkt een stuk tabaksland.
GR7:
Register bakkersgilde van Wageningen, lid in 1727 en 1740
VG1985p243:
Aantekeningen der ouderlingen en Dyaconen welcke binnen Waegeningen op den eersten dach des Jaars daar bij staande bevestight zijn, geextraheert uijt het Kerckenboeck der voorss. Stadt. Vermelding 1709, 1717, 1724, 1736
GABW1665.3-57-12:
1741 Den 8 Julij - is Hendrick van Roekelt met de grote klock overluijt, is 3-0-0
AZ2a-119:
Op 15-1-1780 (???) Erfscheidinge tusschen Steven, Hendrik en Jan van Roekelt drie gebroeders, kinderen en erfgenamen van wijlen Willemken Wolters in leeve bij Jan Evertsen verwekt, na voorgaande overslagh en astimatie der ongereden goederen, en Steven van Roekelt en Jan van Roekelt voor haar deel en portie hebben aangenomen en ontfanghen de behuijsinge en hof tegenwoordig bij haar bewoond ende gebruijkt worden a/d Hoogh Straat, O:Hendrik van Zuijlen, W:Oudburgemeester Antonij van der Horst, Z:Hoogh straat, N:Stads Walle (perceel 058west + 054). Daartegens heeft Hendrik van Roekelt voor zijn deel en erfportie geaccepteerd en aangenomen de behuijsinge en erfgront
GALW1662.2-394-21:
Anno 1684 den 24 December - als lidmaten aangenomen ... Elisabeth van Brummen ...
GABW1665.3-47-8:
1735 Nov den 4 dito is de vrouw van Hendrikck van Roekelt met de groote klock overluijt, is 3-0-0
DTB Rotterdam inv 14 trouw gereformeerd index 128:
Bruidegom Hendrick van Roekel, jongeman, Wageningen, bruid Elisabeth van Breumen, weduwe van Jan Woutersen Heij, wonend Leuvehaven, plaats Rotterdam, datum trouwen 19-4-1701, datum ondertrouw 3-4-1701
GALW1666.3-4-8:
(in: Register en namen der Ledematen in de Gereformeerde Gemeinte J. C. te Wageningen in den Jare 1707 opgenomen en aangetekend omtrent het Paaschfeest) In de Stad ... Hoogstraat ... Hendrik van Roekelt, Elizabeth van Brummen Hvr ...
GADW1662-128-9:
1741 den 24 jan - Hendrik Janse - Elbertje Bertens - Jans
Wageningen Trouwboek 1737-1815
07-07-1742 Roelof Staasing, wednr. van Willemina van Roekel (mogelijk Willemke hierboven ?) met Wilhelmina van den Heuvel, wed. van Johannes Snijders

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin