Parenteel Jan Evertsen van Roekelt - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Evertsen van Roekelt

Overleden 29-7-1669

Trouwt met Willemke Wolters

Kinderen:

  1. Jan van Roekelt, overleden 6-1713 Wageningen
  2. Hendrick van Roekelt, geboren 1651, overleden 8-7-1741 Wageningen
  3. Steven van Roekelt, overleden 20-3-1734 Wageningen
  4. Margriet van Roekel, overleden 1-9-1741 Wageningen

Bronnen:

GvR Opmerkingen:
Zowel Jan Everts van Roekelt als Derck (van Roekel) in Bennekom zijn bakkers, wellicht zijn zij broers met de Arnhemse Evert Backer (van Roeckel) als vader? Misschien is Jan Everts dezelfde als Jan Everts, zoon van Evert Backer die op 4-7-1624 te Arnhem trouwt met Anne Gerrits Gangolfs, dit moet nog nader worden onderzocht.
In 1684 krijgen Steven, Henrick en Jan Jansen het burgerschap van de stad Wageningen, tegelijk met Peter Aartsen Backer die in het tinsregister op 1689 de bakkerij van Jan Evertsen koopt. De aantekening suggereert dat Willemke Wolters als weduwe van Jan Evertsen van Roekel iets met Peter Aartsen had? Zoon Steven is nooit getrouwd, woont op een kamer in de Beulingstraat en na zijn overlijden wordt nog wel de kleine klok geluid maar hij wordt door de diaconie begraven.
GATA128:
Jan Everts, soene van Evert Backer van Arnhem wonende tot Rencum Anne Gerrits Gangolfs op het Veen
AZ2a-118:
Winkel woonhuis XIXa, oudere kern Hoogstraat 81 hoek Schuylensteeg W, perceel 054 (huis en erf 3,1 are) en 058 (tuin 3,2 are). In het tinsregister staat vermeld ... Peter Aartsen Backer gecogt 1689, Jan van Roesvelt gecogt (=Roekelt) ... het gaat om een bakkerij die tussen 1689 en 1706 wordt omgebouwd tot herberg Het Stadswapen waar zoon Jan van Roekelt herbergier is.
GALW1662-363-14:
In 1663 is Jan Everts lidmaat met de (latere) aantekening: is gestorven 29 julij 1669
GR7:
Op 24-7-1722 blijkt Steven een pachtschuld te hebben van 162 gld en 10 stuivers.
GABW1665.3-44-1:
Den 20ste Martij 1734 is Steve van Roekelt met de kleijne klock overluijt doch door de Dijaconie begraven, memorie (dus gratis....)
GALW1666.3-4-8:
(in: Register en namen der Ledematen in de Gereformeerde Gemeinte J. C. te Wageningen in den Jare 1707 opgenomen en aangetekend omtrent het Paaschfeest) In de Stad In de straaten aan de noordzij van de Hoogstraat Beulingstraat westzij Steven van Roekelt op de kamer
BBW7:
19-12-1684 Nummer 142 Peter Aertsen alias Peetje Backer en voor de soonen van de vrouw Steven, Henrick en Jan Jansen

© Gijs van Roekel, Maarn 2005