Genealogie Familie van Roekel - Inleiding

Waarom deze Website?

In de loop van de tijd heb ik (Gijsbert van Roekel) genealogische gegevens verzameld over leden van de familie van Roekel en aanverwante families. De reden was vooral nieuwsgierigheid naar mijn voorouders, wie ze waren, hoe ze leefden en waar ze woonden. Een deel van die gegevens publiceer ik via deze website zowel om andere genealogen verder te helpen als om zelf aanvullingen en correcties te ontvangen!
Het zoeken van personen in deze genealogie kun je doen via de alfabetische lijst van namen.
NB 1: Deze genealogie is niet af en zal dat waarschijnlijk ook nooit zijn. De geboden informatie is zoveel mogelijk aan de hand van primaire bronnen gecontroleerd, maar vr 1700 en na 1900 is dit vaak lastig of onmogelijk. Veel is hier dus nog onzeker en zlf controleren blijft noodzakelijk! Het is een 'werk in uitvoering' dat nog volop in beweging is.
NB 2 Gegevens overnemen mag, maar dan graag mt bronvermelding.

Bijdragen

In loop van de jaren kreeg ik vele reacties op deze genealogie, de meeste uit Nederland en de U.S.A, maar ook uit andere landen. Op die wijze kwamen er talloze correcties en aanvullingen binnen die allemaal met bronvermelding verwerkt zijn in deze genealogie. Meestal ging het om directe genealogische gegevens, maar er kwamen ook prachtige oude familie foto's en verhalen binnen.
Enkele voorbeelden: Bij dezen mijn welgemeende dank aan alle inzenders!
Bijf alstublieft uw correcties en aanvullingen sturen, met name oude familie foto's en verhalen zijn welkom.

De Naam 'van Roekel'

De naam komt van gehucht Roekel in de gemeente Ede. In november 2006 brachten Karen, Gwen en Gijs van Roekel een bezoek aan Roekel, op de foto Karen en Gijs in Roekel.
Lang geleden kwam er iemand van Roekel en werd toen 'van Roekel' genoemd. De naam van het gehucht is waarschijnlijk afgeleid van 'roek', een soort kraai en 'lo' wat bos betekent, dus een bos waarin zich een zwerm roeken heeft gevestigd. Er zijn meerdere roekebossen in Nederland.
De oudste vermelding is die van Johan van Rokel die 1328 in Roekel woont. Vanaf 1353 tot 1446 zijn er enkele vermeldingen van van Roekel's in Arnhem. Ook in Wageningen komen vanaf 1714 van Roekel's voor.
De meeste nu levende van Roekel's stammen voor zover nu bekend af van Willem Dercksen (van Roekel) in Bennekom. En dat zijn er heel wat!
Kortgeleden, oktober 2006, werd ik gewezen op het feit dat in een tak van de familie al heel lang een verhaal van vader op zoon wordt overgeleverd over de oorsprong van de familie van Roekel. Volgens dit verhaal stamt de familie af van Jan de Bakker, de eerste Hollandse martelaar.

Familiewapen

In het boek "De Familie van Roekel" [GR] worden twee familiewapens beschreven en afgebeeld. Het eerste wapen komt volgens GR uit de collectie Posthumus, het is onbekend wie dit wapen voor het eerst gevoerd heeft en het is ook niet officieel geregistreerd. Ook over de betekenis van het wapen is niets bekend. Op basis van de beschrijving heeft John Herbert Van Roekel door een professioneel artiest bijgaande afbeelding van het wapen laten maken.

Gezinsbladen en Navigatie

Deze genealogie is opgebouwd uit gezinsbladen. Op ieder gezinsblad vind je gegevens over man, vrouw, huwelijk(en), eventuele kinderen. Als de naam van een persoon is gekleurd dan kun je er op klikken. Een klik op vader of moeder brengt je in de meeste gevallen naar het gezinsblad waarop deze als kind voorkomen. Je gaat daarmee dus n generatie terug. Een klik op een kind brengt je gewoonlijk naar de pagina waarop deze als vader of moeder voorkomt. Daarmee kom je dus een generatie verder. Op iedere pagina bevinden zich altijd links naar deze inleiding, de naamlijst en de lijst van geraadpleegde bronnen. Op sommige pagina's staan links naar wat meer uitgebreide verhalen

Overzichten

De belangrijkste overzichten binnen deze genealogie zijn: Voor wat betreft de vroege generaties is vrijwel alles opgezet en gecontroleerd aan de hand van de kerkelijke doop-, lidmaat-, trouw- en begraafboeken. Deze lopen tot ongeveer 1810. De latere gegevens zijn voornamelijk afkomstig van het internet en andere bronnen.
LET OP: Dit betekent dat veel datums na 1810 geschat zijn en dat gezinnen incompleet kunnen zijn.
De van Roekel's uit Wageningen en Bennekom zijn mogelijk verwant en hebben wellicht een gemeenschappelijke stamvader in Arnhem. Maar dat is voorlopig speculatie. Hetzelfde geldt voor Jan Jansen van Roekel.

Personen Zoeken

Je kunt personen opzoeken in de lijst van namen. Hierin zijn alle vetgedrukte namen van alle gezinsbladen opgenomen. Deze naamlijst is alfabetisch gesorteerd op achternaam, daarbinnen op voornaam en daarbinnen weer op geboortejaar. Een klik op het geboortejaar brengt je naar de pagina waar de naam op voorkomt.
Je kunt ook starten met n van de hierboven genoemde overzichten.
Er zijn ook veel gegevens over enkele families die aan de familie van Roekel gerelateerd zijn. De oudst bekende leden van deze families zijn:

Emigratie

Een aantal familieleden emigreerde naar de USA en bouwde daar een nieuw bestaan op. In het boek 'A History of Sioux Center' [HSC] zijn een aantal 'family histories' van enkele van deze emigranten en hun nazaten opgenomen. Deze zijn (met toestemming) overgenomen in de betreffende gezinspagina's.
Zie: Family Histories

Bronnen

Op de familiepagina's wordt geciteerd uit bronnen van informatie waarop deze genealogie is gebaseerd. U kunt de betreffende bron opzoeken in de lijst van bronnen. Veel mensen sturen correcties en aanvullingen per email, deze bronnen worden op de betreffende gezinspagina's vermeld.
De met behulp van WieWasWie gevonden aktenummers worden op de gezinspagina's tussen vierkante haken vermeld.

Copyright, Privacy en Disclaimer

NB 1: Het overnemen van gegevens uit deze genealogie is toegestaan mt bronvermelding uitsluitend voor priv, niet-commercieel gebruik.
NB 2: In deze genealogie kunnen gegevens voorkomen van levende personen, in de meeste gevallen is hiervoor toestemming verleend. Mocht iemand bezwaar hebben tegen publicatie van persoonlijke op hem of haar betrekking hebbende gegevens dan worden deze op verzoek direct verwijderd.
NB 3: Hoewel deze genealogie met zorg is opgezet en waar mogelijk verantwoord aanvaardt de auteur geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik ervan door derden, op welke wijze dan ook.
Mocht u hierover vragen hebben, stuur een email.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005